Gelijkgerichtheid: alle neuzen dezelfde kant op?

Het woord ‘gelijkgerichtheid’ komt vaak voor in het Beoordelingskader Impactvolle zorgtransformaties. Dit kader is belangrijk voor de plannen van het Integraal Zorgakkoord. Aangezien het een term was die me aansprak met het woord ‘gelijk ’erin ben ik het eens op gaan zoeken. Ik mis namelijk een gelijke positie tussen spelers in de zorg. Het blijkt dat deze term algemeen goed is geworden binnen ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ en dan met name bij het ziekenhuisbeleid.

Partijen bepalen samen wat er moet gebeuren om patiënten de Juiste Zorg op de Juiste Plek te bieden, hoe zij dit organiseren, wie wat gaat doen en wie er op welke manier voor gaat betalen.” (bron: SiRM).

Het woord ‘kwaliteit’ kwam ook voor in het beoordelingskader maar veelal tussen haakjes. Het doel ‘beter omgaan met groeiende zorgvraag’ begrijp ik. En de titel ‘Samen werken aan gezonde zorg’ ook. Daar wil iedereen wel de schouders onder zetten. Het mag echter niet met meer mensen en moet binnen een financieel kader blijven. Er wordt veel ingezet op digitale technieken voor toekomstbestendige zorg. Ik mis daar wel het financieel kader bij. Gezien de kosten en afhankelijkheid van de (software)markt kunnen we nog wel eens voor verrassingen komen te staan.

Een begeleidende Kamerbrief, ondertekend door Kuipers, Helder en van Ooijen, beschrijft groei van de eerste lijn. Dat lijkt me zeker essentieel voor de overheveling van zorg. Nergens lees ik echter hoe we daadwerkelijk ingaan op de huidige problemen die daarbinnen spelen. En dat zijn er veel. Een gemiste kans en daardoor een valse start. En dat er staat dat het IZA over de hele breedte van de zorg is overeengekomen, lijkt te voorbarig.

‘Misschien leidt dit tot het inzicht dat uniform beleid veel tijd en kosten bespaart’

De transformatieplannen, gemaakt door partijen in een bepaalde regio, worden beoordeeld door twee zorgverzekeraars die daar marktleider zijn. Daarna zullen de goedgekeurde plannen door alle zorgverzekeraars worden overgenomen. Wat me opvalt is dat wanneer er voortvarend gewerkt moet worden, zoals ook ten tijde van corona, dit ineens als beste optie wordt gezien. Daarna bepaalt weer iedere zorgverzekeraar zijn eigen regels. De protesten hierover worden genegeerd.

Er zijn gelden beschikbaar voor transformatie van zorg, maar pas op, want later moeten kosten weer uit zorgcontracten worden gehaald.

Benieuwd wat de evaluatie van plannen teweeg brengt. Misschien het inzicht dat uniform beleid veel tijd en kosten bespaart. Evalueer dan ook meteen het samenwerken en vertrouwen in elkaar. Want dat die essentieel zijn lijkt me duidelijk.

Delen