Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Volgens Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland, hebben de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de patiënt voordat de behandeling begint te informeren over de vraag of zijn polis die wel of niet vergoedt. Dit kwam haar op social media op forse kritiek te staan. Hoezo gezamenlijke verantwoordelijkheid, luidde die, dit is helemaal geen taak voor de zorgaanbieder.

Veldman is het niet eens met de rechter, die eerder deze week stelde dat de verzekerde en dan de zorgverzekeraar verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening over de vergoeding van de zorgkosten bij een budgetpolis. Ze vindt dit kort door de bocht, omdat dit niet van de verzekerde mag worden verwacht. Dat ben ik niet helemaal met haar eens. Het is waar dat de informatieverstrekking over de budgetpolis beter kan, maar het is ook redelijk om van de verzekerde te verwachten dat die de vraag stelt: ‘Wat krijg ik voor dat geld?’ En ook de vervolgvraag ‘Wat betekent dat?’ als hij een antwoord krijgt dat hij niet begrijpt.

Is het niet redelijk om van een verzekerde te verwachten dat hij weet welke risico’s hij met zijn budgetpolis loopt

Op Twitter stelde John Hoenen van Reos dat mensen die voor een budgetpolis kiezen bewust financiële risico’s lopen. Over dat woord ‘bewust’ valt te twisten. Hoenen blijkt dat zelf trouwens ook te doen, want hij pleitte in een volgende tweet voor onderzoek naar het kennisniveau van mensen die voor een budgetpolis kiezen. Hierbij gaf hij de hypothese dat velen geen zicht hebben op de risico’s die ze lopen. Dat zou zomaar waar kunnen zijn. Is het dan niet een mooie taak voor de Patiëntenfederatie om ze daarop te wijzen? Met andere woorden: heeft die niet net zo goed als de verzekerde en de zorgverzekeraar een verantwoordelijkheid in dit verhaal?

Delen