Gezocht: Innovatie in samenwerken

Het bestuur van Vereniging VvAA heeft voor de komende jaren als strategie gekozen voor een maatschappelijk relevant thema: samenwerking. Het vergroten van de efficiency en het verbeteren van de kwaliteit in de zorg zijn in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of zorgprofessionals samenwerken en hoe ze dat doen.

Het bestuur van VvAA met van links naar rechts: Gerlach Cerfontaine, Erik Gostelie, JanDiet Berendsen, Henk Donker, Geraline Leusink, Arjan van Nistelrooij, Yvonne van Kesteren en Fred Dijkers.

Het bestuur van Vereniging VvAA is ervan overtuigd dat in het land al veel goede voorbeelden bestaan van initiatieven, waarbij over disciplines heen, tussen zorgprofessionals onderling en tussen de verschillende lijnen succesvol wordt samengewerkt. Helaas lopen professionals daarbij ook tegen belemmeringen aan. Bijvoorbeeld als het gaat om regelgeving en financiering. Het bestuur wil zowel de innovaties als de belemmeringen bundelen en onder de aandacht brengen van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en politiek. Daarnaast wil het samen met VvAA groep kijken naar mogelijkheden om de voorbeelden van Best Practices te ondersteunen.

De redactie van Arts en Auto is daarom op zoek naar voorbeelden en belemmeringen. Zij zal deze verzamelen en doorspelen aan het bestuur, maar eventueel (uiteraard in overleg) ook gebruiken voor een reeks artikelen in Arts en Auto en/of op www.artsenauto.nl. Opdat collega’s elders in het land er hun voordeel mee kunnen doen, de patiënt er beter van wordt en kostenbeheersing een extra impuls krijgt. Wij tekenen uw verhaal graag op.
Contact

Andrea Linschoten:
a.linschoten@artsenauto.nl
030 247 45 81

Marjan Enzlin:
m.enzlin@artsenauto.nl
030 247 40 23

Delen