Goed nieuws, met een randje

Krantenkoppen gaan niet vaak over goed nieuws over de zorg, dus des te opmerkelijker is het om in één dag maar liefst drie items met goed nieuws voorgeschoteld te krijgen. In de eerste plaats het bericht van de Nederlandse Zorgautoriteit dat niet minder dan driekwart van de innovaties die daar worden aangemeld voor een experiment uiteindelijk de weg weet te vinden naar de reguliere regelgeving. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld ketenzorg voor diabetespatiënten of samenwerking over de schotten heen. Voor samenwerking in de zorg bestaat dus wel degelijk ruimte.

Het tweede positieve nieuws is dat onze gezondheidszorg er vergeleken met de rest van Europa goed voorstaat. Ter nuancering: concrete aanwijzingen voor verbetering zitten er zeker ook in.

Het derde – en misschien wel belangrijkste – positief gestemde nieuwsfeit is dat de instroom in de zorg groter is dan de uitstroom, al continu sinds het laatste kwartaal van 2016 zelfs. Een boodschap van het Centraal Bureau voor de Statistiek die een opvallend ander geluid laat horen dan de momenteel vaak gehoorde noodkreet dat zo veel mensen de zorg verlaten omdat ze daar zo gefrustreerd over zijn.

Minder positief nieuws biedt het kwartaalrapport van Calcasa: wonen nabij werk wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Geen gegeven dat uitsluitend op de zorg betrekking heeft – het geldt net zo goed voor leraren, brandweerlieden en politieagenten als voor verpleegkundigen – maar zorgelijk is het wel. Het zet alle bovengenoemde positieve nieuws onder druk.

Delen