Goede zorg rond het levenseinde

Het goede levenseinde in casussen

Wat maakt de zorg in de laatste levensfase geslaagd voor zowel jonge als oudere patiënten, hun naasten en zorgverleners? Op die vraag geven artsen en ethici antwoord in het boek Het goede levenseinde in casussen.

Palliatieve zorg, pijn- en symptoombestrijding bij een ernstige ziekte, krijgt in Nederland steeds meer aandacht; ook in het nieuwe regeerakkoord is hiervoor meer geld gereserveerd. De vraag is wat
goede zorg aan het einde van het leven inhoudt. De auteurs geven hiervoor handvatten op basis van hun onderzoek dat voorafging aan het boek. In het boek zijn ook 50 voorbeelden opgenomen van geslaagde en minder geslaagde zorg rond het levenseinde, € 24,95. bsl.nl

Arts en Auto mag vijf boeken verloten. Stuur een mail met uw lidmaatschapsnummer en adres naar verloting@artsenauto.nl o.v.v. ‘Het goede levenseinde’. Kijk voor de winnaars op artsenauto.nl/verloting (na 6 januari 2018).