De Grave over stoppen als voorzitter FMS

Frank de Grave neemt per 1 januari 2017 afscheid als algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Hij wenst zijn huidige termijn niet te verlengen. “Het is tijd voor een nieuwe impuls.”

De 60-jarige De Grave nam voor zichzelf afgelopen zomer al het besluit om te stoppen als voorzitter van de Federatie. “Niet omdat ik het niet meer naar mijn zin heb”, benadrukt hij. “Het is een hele mooie baan, maar als leider moet je niet naar je eigen belang maar naar dat van de organisatie kijken. Als eerste niet-medisch-specialistische voorzitter kreeg ik bij mijn aantreden de taak rust te brengen in de vele discussies die in de medisch-specialistische zorg werden gevoerd. Die rust is er nu. De Federatie bestaat straks twee jaar en heeft een stevig fundament. Ik denk dat het tijd is voor een nieuw gezicht en een nieuwe impuls.”

De Grave zegt nog altijd blij te zijn dat hij in 2010 ja heeft gezegd tegen het voorzitterschap. “Ik was destijds verrast dat ik werd gevraagd. Als voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit had ik best wat uitgevochten met de Orde. In mijn omgeving zei men zonder uitzondering: zou je dat nou wel doen, Frank? Geen organisatie is zo moeilijk als de Orde van Medisch Specialisten. Maar het is me meer dan meegevallen. Ik heb het als inspirerend ervaren en we hebben heel wat bereikt.”

‘De grenzen zijn bereikt’
Terugkijken op wat de Federatie onder zijn voorzitterschap heeft bereikt, wil de oud-VVD-politicus pas volgend jaar als hij is gestopt. Terwijl een benoemingscommissie op zoek gaat naar een opvolger, staat De Grave namelijk nog voor een belangrijke uitdaging. “Volgend jaar zijn er verkiezingen, de hoofdlijnenakkoorden met minister Schippers lopen af. Als Federatie willen we invloed uitoefenen op de verkiezingsprogramma’s. Kernboodschap zal zijn: ‘Beste politiek, er zijn de laatste jaren zo veel nieuwe regels en verplichtingen gekomen voor medische professionals. Geef eens de tijd om dat wat er op het bord ligt af te maken en wees terughoudend met nieuwe regels en verplichtingen.’ De grenzen zijn bereikt. We nemen onze verantwoordelijkheid: door de zorgakkoorden met afspraken over verbetering van kwaliteit én doelmatigheid zijn de zorgkosten niet verder opgelopen. Meer transparantie, meer kwaliteitsinformatie, meer verantwoordingsinformatie; het is wel begrijpelijk, maar er moeten ook mensen beter gemaakt worden.”

Over zijn toekomst heeft De Grave nog niet nagedacht. “Ik heb me voorgenomen dat deze zomer op vakantie in Italië eens rustig te doen. Al is het natuurlijk niet zo dat ik straks niets meer omhanden heb. Ik blijf Eerste Kamerlid, heb een aantal commissariaat- en adviesfuncties en ik ben nog voorzitter van het coöperatiebestuur van pensioenfonds PGGM, dus de verbinding met de zorg blijft sowieso.”

Delen