Hogere premie ongezonde leefstijl

Volgens 51 procent van de zorgprofessionals mag een ongezonde leefstijl worden vertaald in de zorgpremie. Dat blijkt uit een gezamenlijke enquête van Arts en Auto en Zorgvisie onder lezers van deze bladen. Lode Wigersma van artsenorganisatie KNMG vindt dat het solidariteitsprincipe onverkort overeind moet blijven.

 

Mensen met een aantoonbaar ongezond leven mogen meer zorgpremie betalen dan hun gezond levende medemensen. Zorgprofessionals vinden ook dat het meerbetalenprincipe geldt voor de gevolgen van sportblessures. Sporters die als gevolg van blessures aantoonbaar een onevenredig groot beroep doen op de zorg, mogen daarvoor volgens 50 procent van de respondenten ook in de buidel tasten. Overigens vindt twee derde (66 procent) dat er meer geld gereserveerd moet worden voor preventie van aandoeningen dan voor de behandeling ervan.

Het is opmerkelijk dat zorgprofessionals hun gelijkheids- en solidariteitsprincipes op de schop nemen, omdat zorgprofessionals vanuit hun beroepscodes en -ethiek tot nu toe in overgrote meerderheid daar juist aan vasthielden. Volgens directeur beleid en advies van artsenorganisatie KNMG, Lode Wigersma, moet het solidariteitsprincipe onverkort overeind blijven. Met solidariteit wil de KNMG niet schipperen. Wigersma: “Bovendien is onduidelijk wat ongezond gedrag is en wat ‘normaal’ gedrag. Als je de premie als prikkel gebruikt, span je het paard achter de wagen. Wij zien meer in preventie. En wil je de kosten van de zorg beheersen, dan moet je kijken hoe de kwaliteit van zorg wordt beloond in plaats van de kwantiteit.”

Voor de enquête van Arts en Auto en Zorgvisie, die een beeld schetst van het denken over bezuinigen in de zorgsector, zijn 350 zorgprofessionals (huisartsen, medisch specialisten, apothekers, fysiotherapeuten, tandartsen en paramedici) ondervraagd.

Lees hier het artikel in Arts en Auto

Lees hier het artikel in Zorgvisie

 

 

Delen