Grote zorgen

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Mensen die hun huis moeten verkopen of niet meer op vakantie kunnen. Stellen die een scheiding aanvragen om de zorgkosten te verdelen. Het is kommer en kwel als we het onderzoek van RTL Nieuws – waaraan 1.250 huishoudens deelnamen – mogen geloven. De vraag is alleen: mogen we dat?

De kosten zitten vooral in eigen bijdragen voor medicijnen, de medisch specialist en de fysiotherapeut, stelt de berichtgeving. De eigen bijdrage voor medicijnen bedraagt boven het eigen risico maximaal 250 euro per jaar. De kosten voor de medisch specialist beperken zich tot het eigen risico van 385 euro. En voor fysiotherapie bestaat een uitgebreide lijst met chronische aandoeningen waarvan de kosten vanaf de 21se behandeling worden vergoed uit de basisverzekering. De komende vier jaar komt daar in een aantal gevallen reuma bij. Bovendien hebben mensen met een beperkt inkomen recht op zorgtoeslag. En dat er een correlatie is met ‘het uitkleden van de zorgverzekering’, zoals Nathalie Boerebach van de Stichting Urgente Noden Nederland suggereert, is met het oog op de ontwikkeling van het basispakket op zijn minst uiterst discutabel.

Er moet nogal wat gebeuren wil je je huis moeten verkopen of scheiden omdat je de zorgkosten niet meer kunt betalen

Kortom, er moet nogal wat gebeuren wil je je huis moeten verkopen of scheiden omdat je de zorgkosten niet meer kunt betalen. De kans is heel groot dat er dan veel meer aan de hand is in een huishouden dan zich opstapelende zorgnota’s alleen. Bredere maatschappelijke problemen als te hoge huurlasten of te lage inkomens om van te kunnen rondkomen bijvoorbeeld. Maar ook: verkeerde financiële beslissingen, een ongezonde leefstijl. We lezen niet of RTL Nieuws daarop heeft doorgevraagd. Ons zorgstelsel aanwijzen als de grote boosdoener is dan heel gemakkelijk. Te gemakkelijk.

13 Reacties Reageer zelf

 1. Mark
  Geplaatst op 21 augustus 2019 om 20:36 | Permalink

  tja, je vergeet wel te melden dat die fysiotherapie op de chronische lijst vervolgens ook weer van het eigen risico afgaat en dat die eerste 20 ook nog betaald moeten worden?

 2. F. van de Wissel
  Geplaatst op 21 augustus 2019 om 22:09 | Permalink

  “Uit de enquête komt naar voren dat 97 procent van de doktersassistenten een tot enkele keren per maand meemaakt dat patiënten uit financieel oogpunt zorg mijden.
  Het aantal zorgmijdende patiënten is volgens hen verdubbeld ten opzichte van 2013. ”

  “Ook doktersassistenten constateren dat kosten vaker een reden zijn voor patiënten om af te zien van een behandeling, medicatie of vervolgonderzoek. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten onder haar leden.

  Uit de enquête komt naar voren dat 97 procent van de doktersassistenten een tot enkele keren per maand meemaakt dat patiënten uit financieel oogpunt zorg mijden. Het aantal zorgmijdende patiënten is volgens hen verdubbeld ten opzichte van 2013. 80 procent van de doktersassistenten ziet patiënten met dezelfde aanhoudende of verergerde klachten op consult terugkomen.

  Volgens de assistenten weten patiënten vaak niet of een door de huisarts aangevraagd of geadviseerd vervolgonderzoek of behandeling onder het eigen risico valt. De geënquêteerden geven aan dat patiënten bijvoorbeeld afzien van soa-tests, het laten opsturen van een moedervlek voor een PA-onderzoek, een onderzoek door een medisch specialist of vaccinaties voor buitenlandse reizen.

  Naar aanleiding van een recente enquête onder huisartsen, met vergelijkbare resultaten, ontkende minister Schippers van VWS dat er een toename is van patiënten die om financiële redenen afzien van zorg. Inmiddels eist een meerderheid van de Tweede Kamer een onderzoek naar zorgmijden. ”

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ook-doktersassistenten-zien-meer-zorgmijders.htm

  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/kamer-wil-onderzoek-naar-zorgmijden.htm

  Ik zou vooral verder gaan met uw damage control!

  Of dat uw geloofwaardigheid vergroot, betwijfel ik.

  Zeker omdat u al eerder blijk heeft gegeven dat u niet onder de indruk bent van feiten.

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 21 augustus 2019 om 22:55 | Permalink

  Het eigen risico geldt voor iedereen, dat is genoegzaam bekend. En bij de fysiotherapie schrijf ik “…vanaf de 21ste behandeling…”.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 22 augustus 2019 om 08:19 | Permalink

  Over zorgmijden wordt al jaren gediscussieerd. Dat het gebeurt weten we, wat de gevolgen zijn niet. Zorgmijden is op individueel niveau en financieel schadelijk als het tot grotere gezondheidsproblemen leidt, maar niet als dit niet het geval is. Over de scheidslijn tussen die twee bestaat veel onduidelijkheid.
  Uit de enquête waarnaar je verwijst, blijkt dat mensen lang niet altijd weten dat huisartsenzorg niet onder het eigen risico valt. Dat is geen zorgprobleem maar een communicatieprobleem.

 5. F. van der Wissel
  Geplaatst op 22 augustus 2019 om 11:06 | Permalink

  U negeert alle, werkelijk alle signalen van verontruste eerstelijns medewerkers.
  Alsof die hun vak niet beheersen, en zich maar een beetje aanstellen. Alsof die aan de bel trekken als patienten afzien van een volkomen overbodige behandeling of aanvullend onderzoek!
  Het aantal zorgelijke voorbeelden van zorgmijden is niet meer te tellen.
  U ziet alle kanaries in de kolenmijn dood neervallen, en u zegt doodleuk:
  ‘ de hitte is ze misschien wel te veel. En trouwens, wie zegt dat ze in een andere mijn ook niet doodvallen? ‘
  U ontkent, u kijkt weg, u negeert belangrijke signalen en het lijkt er op dat uw enige missie is:
  damage control.
  Waarom u dat als uw taak ziet is onbekend, maar het maakt een vreemde indruk.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 22 augustus 2019 om 12:11 | Permalink

  Je kunt pas spreken van damage control als je weet wat de damage is. En daar zit nu net het probleem. Dat mensen zorg mijden is bekend, zorgaanbieders in de eerste lijn spreken daar regelmatig over en die geluiden bereiken mij in mijn werk als journalist en gebruiker van social media vanzelfsprekend ook. De vraag is alleen: hoe groot is de damage? Waar is het onderzoek dat laat zien of zorgmijden tot schadelijke gevolgen leidt of niet? Als antwoord op die vraag hoor ik soms: “Dat kun je toch op je vingers natellen?”, maar dat is niet de basis voor medische wetenschap. Ik kijk niet weg, ik wil scherp zien.

 7. F. Van der Wissel
  Geplaatst op 26 augustus 2019 om 21:45 | Permalink

  ” Ons zorgstelsel aanwijzen als de grote boosdoener is dan heel gemakkelijk. Te gemakkelijk. ”

  ” Ik kijk niet weg, ik wil scherp zien.”

  Dus, bril aanpassen:

  https://gijsvanloef.files.wordpress.com/2018/08/lv-1950-2015-2-30082018.png

  https://gijsvanloef.files.wordpress.com/2019/05/implosie-hap-en-seh-en-ggz-07052019.png

  https://gijsvanloef.files.wordpress.com/2019/08/2-assen-ev-2-17082019.png

  https://gijsvanloef.nl/2019/04/05/gezondheidszorg-staat-voor-existentieel-vraagstuk/

  Het is duidelijk dat u het niet eens bent met een kritisch, maar onderbouwd, tegengeluid.

  Misschien dat u Marcel Verknotten kunt vragen om u te helpen bij een antwoord?

  Dit zorgstelsel . Daar hebben we het over.

 8. Koen
  Geplaatst op 28 augustus 2019 om 16:21 | Permalink

  Beste heer van Wijck,

  Ik ben het volledig eens met uw opiniestuk.
  Eindelijk iemand met verstandige taal die zich niet laat blindstaren door bangmakerij/stemmingmakerij.

  Dat er problemen zijn, is evident. Aanpakken,

  Maar:

  Het onderzoek van RTL is by far diepgaand genoeg. Het helpt ons niet verder.
  En de suggestie dat het basispakket wordt uitgekleed klopt al een vijftal jaren niet meer. Sterker nog, het basispakket wordt ruimer.

  Iemand die zijn/haar huis moet verkopen, heeft naast zorgkosten ongetwijfeld anders financiële verplichten waar niet meer aan kan worden voldoen. Hier kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen. De titel en introductie van het RTL-onderzoek zijn stemmingmakerij. Leuk voor de massa en om bezoekers naar de website te trekken

 9. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 28 augustus 2019 om 16:27 | Permalink

  Dat was ook precies mijn gedachte inderdaad. Bedankt voor uw reactie. RTL heeft helaas niet gereageerd.

 10. van der Lugt
  Geplaatst op 28 augustus 2019 om 17:44 | Permalink

  Waarom worden sommige reacties niet toegelaten?
  Welke criteria hanteert u?
  Ik zie dat positieve reacties wel doorkomen, maar kritische reacties geblockt worden.
  Graag uitleg.

 11. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 28 augustus 2019 om 18:14 | Permalink

  Even voor de duidelijkheid: ik hanteer geen criteria. De website wordt beheerd door de redactie en daarvan maak ik geen deel uit. Maar afgezien daarvan: ik heb tot op heden niet meegemaakt dat de redactie reacties blokkeerde. Hierboven ziet u dat F. v.d. Wissel zich kritisch uitlaat en u ziet ook dat uw reactie wordt geplaatst. Wat u bedoelt met uw opmerking dat kritische reacties worden geblockt is mij dus onduidelijk.

 12. van der Lugt
  Geplaatst op 28 augustus 2019 om 21:27 | Permalink

  Mevrouw Enzlin: u heeft wat uit te leggen aan de Arts en Auto lezers.
  Ik heb inmiddels tonnen aan Evidence dat u bepaalde bijdragen blockt.
  Graag uw uitleg. Transparant.

 13. B.Belling
  Geplaatst op 3 september 2019 om 21:32 | Permalink

  Zie de discussie hieronder, en de ‘excuses’ van mw Enzlin. Uit begin 2018.

  Iets met ‘spamfilters die verkeerd afgestemd staan.

  Iets met de” vakantieperiode.’

  Schaamte en zelfkritiek is de redactie blijkbaar vreemd.

  Gewoon ontkennen, redactie!
  En het werkt.
  Meestal.

  https://www.artsenauto.nl/schrappen-maar

  ‘Hij is in eerste instantie tegengehouden door ons spamfilter, omdat er diverse links naar andere websites in staan. Om te voorkomen dat wij ongewenst reclame verspreiden of links naar mogelijk onbetrouwbare websites plaatsen, vraag ons systeem om een handmatige controle van dergelijke reacties door een redacteur. Vanwege de vakantieperiode heeft deze controle langer op zich laten wachten dan gebruikelijk en is de reactie een dag later op de site verschenen. ‘

  Waarom plaatst u mijn reactie niet? Gijs van Loef.

  H. de Haan
  GEPLAATST OP 5 JANUARI 2018 OM 21:36
  Opmerkelijk.
  Artsenauto blijkt een dapper iemand in dienst te hebben die bepaalde reacties wegfiltert.
  Zorgelijk is, dat de weggefilterden niet zelden kritisch zijn over dit zorgstelsel.
  Artsenauto, graag transparant nu over uw wegfilterbeleid.
  Dank.

  Webredactie
  GEPLAATST OP 6 JANUARI 2018 OM 13:45
  Bij Arts en Auto juichen we het reageren op artikelen en blogs op onze website toe: hoe meer discussie, hoe beter! Daarbij staat het iedere respondent vrij te reageren zoals hij wil en worden reacties nooit op inhoudelijke gronden ‘weggefilterd’, zoals wordt gesuggereerd. Wel hanteren we algemene gedragsregels, waarbij we reacties met grof taalgebruik en/of directe aanvallen op de persoon verwijderen, waarbij we de betrokken respondent ook altijd laten weten dat diens reactie is verwijderd, en waarom deze is verwijderd.

  De reactie waar het hier om draait is ook gewoon gepubliceerd, alleen niet bij het bovenstaande artikel maar bij het artikel waar het geplaatst is: ‘Schrappen & verbeteren – Minister wil snel resultaat zien’.

  Het klopt overigens wel dat de reactie waar het om gaat niet direct is verschenen. Hij is in eerste instantie tegengehouden door ons spamfilter, omdat er diverse links naar andere websites in staan. Om te voorkomen dat wij ongewenst reclame verspreiden of links naar mogelijk onbetrouwbare websites plaatsen, vraag ons systeem om een handmatige controle van dergelijke reacties door een redacteur. Vanwege de vakantieperiode heeft deze controle langer op zich laten wachten dan gebruikelijk en is de reactie een dag later op de site verschenen. ‘

  De redactie van Artsenauto kan de indruk maar niet wegnemen dat reacties op de blog van FvW worden gefilterd.

  Als ik blogger zou zijn, dan zou ik best wel willen weten waar deze ondergrondse steun vandaan kwam.

  Je zou bijna concluderen dat deze -formeel ontkende, en tot verrrassing leidende – steun niet in het belang is van de blogger.