Handdoek in de ring

De apotheekbranche kan tevreden zijn: De Centrale Apotheek (DCA)vraagt faillissement aan. Weer een luis in de pels minder. En de branche heeft haar afkeer van het DCA-model – dat de openbare apotheek uitschakelt voor het uitleveren van herhaalmedicatie – nooit onder stoelen of banken gestoken.

DCA is gestruikeld over zijn keuze voor de investeerders die de opzet van het bedrijf financieel mogelijk moesten maken. Het waren investeerders die uit een wezenlijk andere branche komen dan de zorg – groothandel, beurshandel, IT – en waar een veel snellere return on investment geldt dan in de zorg reëel is. De zorg vraagt om investeerders die beseffen dat zeven jaar – zo lang bestaat DCA – in deze markt kort is, en die beseffen dat een poging tot penetratie in een markt waarin miljarden omgaan niet per se betekent dat je je daarvan snel een paar procent kunt toe-eigenen.

Hoe nu verder? Initiatiefnemer Marijke Dirksen geeft toe het even niet te weten. Ze klinkt lamgeslagen, maar zegt tegelijkertijd toch wel alles op alles te willen zetten om een doorstart mogelijk te maken. “Het model heeft waarde”, zegt ze. Maar inbreken in een sector met gevestigde partijen en belangen vergt een langere adem dan de investeerders hadden. De vraag is of DCA erin slaagt op korte termijn investeerders te vinden die dit beseffen, en dus een doorstart mogelijk maken.

Delen