Handhaven wet DBA uitgesteld

De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld tot 1 januari 2018.

Na het afschaffen van de VAR bleken opdrachtgevers dermate onzeker over deze nieuwe regelgeving dat zij huiverig werden om zzp’ers in te schakelen. Dit omdat de fiscus, ondanks gebruik van de ‘DBA-modelovereenkomsten’, achteraf alsnog loonbelasting en werknemerspremies kan opleggen. VvAA zag dit aankomen en schreef de Eerste Kamerleden begin vorig jaar (tevergeefs) aan met het verzoek zich dit te realiseren bij de stemming over afschaffing van de VAR.

Zorgprofessionals kunnen het beste werken met de modelovereenkomsten die voor diverse beroepsgroepen reeds in samenspraak tussen beroepsorganisaties, VvAA en de Belastingdienst zijn goedgekeurd, is het advies van Erik van Dam, senior-adviseur Kennismanagement en netwerken bij VvAA. Bijkomend aspect is dat opdrachtgevers en zzp’ers de invulling van hun Wkkgz-verplichtingen vanaf 1 januari 2017 per schriftelijke overeenkomst geregeld moeten hebben. Van Dam: “Daarvoor is een modelovereenkomst de meest voor de hand liggende oplossing. Veel modelovereenkomsten worden namelijk momenteel voorzien van een beschrijving van deze verplichtingen. De (aangepaste) overeenkomsten met ‘Wkkgz-paragraaf’ komen, afhankelijk van de beroepsgroep, veelal beschikbaar in de loop van januari.”

Voor meer informatie: belastingdienst.nl.