Heet SBGGZ straks kwaliteitsinstituut GGZ?

Eerder plaatste ik hier een open brief aan de koepelorganisaties met de vraag hoe zij dachten over de toekomst van het benchmarken met ROM-data. ROM-data zijn door GGZ-patiënt en behandelaar ingevulde vragenlijsten.

Morgen is hier een kort geding over van de groep Stop Benchmark met ROM tegen de Stichting Benchmark GGZ (SBG) met betrekking tot de vraag of de data geen persoonsgegevens zijn. Toevallig (?) komen de koepelorganisatie nu met een reactie. Nou, een reactie kan ik het niet helemaal noemen, want wij hebben zelf geen bericht gehad, maar het stond op internet:

‘Voor een adequate en effectieve inzet van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de geestelijke gezondheidszorg.  

Zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars realiseren zich dat draagvlak onder professionals en patiënten een noodzakelijke voorwaarde is en leggen de regie voor de doorontwikkeling van ROM waar die thuishoort: bij professionals en patiënten.’

De regie bij professional en patiënt. Dat is mooi, heel mooi. Maar ik ben een achterdochtige zuurpruim. Er zijn een paar dingetjes die ik niet begrijp.

Aan het einde van het bericht staat dat eind augustus meer duidelijkheid wordt verwacht over de aanlevering van ROM-gegevens. Aanlevering aan wie? Aan de SBG? Maar ho eens even. De regie lag toch bij de professional en de patiënt? De meeste patiënten weten niet eens dat er ROM-gegevens aangeleverd worden, dus dat moet je ze eerst nog uitleggen voordat ze regie kunnen voeren. En misschien willen ze dan wel helemaal niet dat er nog gegevens naar de SBG gaan.

Ook bijzonder is om mensen de regie te geven, maar erbij te zeggen welke kant het uit moet. Doorontwikkeling van de ROM tot een instrument, dat bijdraagt aan transparantie voor patiënten en verzekeraars over de kwaliteit van het professionele handelen. Weet u wat het doel is van de SBG? Transparantie bieden over de behandelresultaten. Zo van haar website geplukt. Zoek de verschillen.

Maar daar zagen die bijna 7.000 ondertekenaars van de petitie Stop Benchmark met ROM nu net niks in. Niet omdat ze tegen transparantie zijn, maar omdat ze benchmarken met ROM-data wetenschappelijke lariekoek vinden en niet vinden bijdragen aan de transparantie. Je kunt niet zeggen: ‘Jullie hebben de regie, maar je moet daar uitkomen.’ Zo werkt dat niet.

Het benchmarken heeft inmiddels vele miljoenen euro’s gekost en er is nog niet één patiënt ook maar iets wijzer van geworden. Nul, nada, noppes. Het nieuwe kwaliteitsinstituut lijkt verdacht veel op de SBG in een nieuw jasje. Niet meer van de zorgverzekeraar, maar van de GGZ, het bevorderen van klinische ROM ook bij het takenpakket, het woord benchmark vervangen door bijdragen aan transparantie en mooie woorden over privacy en regie bij de professional en de patiënt.

Misschien heb ik te weinig vertrouwen. Dat heb ik dan van mijn moeder. ‘Ze dronken een glas en ze deden een plas en ze lieten alles zoals het was’, zei ze altijd over allerlei besturen waar mijn vader in zat. U durft toch niet te beweren dat mijn moeder het mis had?

Maar laten we het van de zonnige kant bekijken. De regie komt bij de patiënt. Je kunt daarvan nooit ofte nimmer spreken zonder de patiënt te informeren en om toestemming te vragen. Dat is zonder meer een grote winst.

P.S. Het akkoord over de doorontwikkeling van Routine Outcome Monitoring is gesloten door GGZ Nederland, LVVP, NVvP, NIP, MIND,  P3NL, V&VN, Meer GGz, Zorgverzekeraars Nederland.

Delen