Helder betoog

Fleur Agema (PVV) voelt zich ‘besodemieterd’ door de stelling van minister Conny Helder (VWS, langdurige zorg) dat het huidige kwaliteitskader verpleeghuiszorg door de personeelstekorten in de ouderenzorg onhoudbaar is. Volgens SP’er Maarten Hijink is hiermee sprake van een kaalslag in de ouderenzorg.

Stevige termen, maar ook symboolpolitiek natuurlijk, want Agema en Hijink weten net zo goed als iedereen dat het personeelstekort in de ouderenzorg (in de hele zorg trouwens) een feit is en ook echt niet binnen afzienbare tijd zal worden opgelost. Je kunt wel willen vasthouden aan een bezettingsnorm van twee medewerkers per verpleeghuisafdeling, maar als die er simpelweg niet zijn houdt het toch echt op.

‘Personeelstekort in de ouderenzorg niet binnen afzienbare tijd opgelost’

In het Kamerdebat eerder deze week schetste Helder al op hoofdlijnen wat haar plannen zijn voor de ouderenzorg, de details weten we als ze over een paar maanden haar langetermijnperspectief klaar heeft. In ieder geval zal ze daarin rekening houden met het gegeven dat het personeelstekort in de zorg blijft bestaan, zoals onderzoekers van de DSP-groep ook stellen. Natuurlijk kunnen zorginstellingen zich inspannen om de instroom te verhogen en personeel te behouden. Ook kunnen ze gebruikmaken van zorgtechnologie. Maar als maatschappij inzetten op welzijnswerk biedt de meeste voordelen, aldus de onderzoekers.

Dat ze daarbij inzet van vrijwilligers als optie noemen, sluit aan bij het recente betoog van Xander Koolman, Yvonne Krabbe en Marcel Canoy  om 65-plussers informele zorg te laten leveren aan ouderen. Dat biedt een realistischer toekomstperspectief dan vasthouden aan wat niet langer haalbaar is.

Delen