Het veld aan zet

De vernieuwing begint in Zeeland. En dan niet omdat ze daar ‘zunig’ zijn, zoals de margarinereclame uit het verleden ons wilde doen geloven, maar gewoon omdat ze daar een goed idee hebben. Zorgaanbieder Buurtzorg en een groep van vier particuliere investeerders openen in Zierikzee het eerste buurtzorgpension: een tussenvoorziening voor mensen die in ziekenhuistermen uitbehandeld zijn, maar die nog niet goed genoeg zijn om alweer naar huis te gaan.

 

Dit initiatief is aan alle kanten een goed idee. Het helpt ziekenhuizen om de ligduur te verkorten doordat goede nazorg wordt geboden aan patiënten voor wie het ziekenhuis niets meer kan betekenen. Het ontlast de thuiszorg, familieleden en mantelzorgers van de zorglast voor patiënten die nog onvoldoende hersteld zijn om al thuis te kunnen worden verzorgd, maar van wie het ziekenhuis af wil. En het biedt een alternatief voor tijdelijke opvang van patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen en revalidatiecentra.

 

Bovenal is dit een goed idee omdat het laat zien dat zorgvernieuwing op basis van particulier initiatief tot stand kan komen. Substitutie van zorg, gericht op een zo kort en effectief mogelijk ziekenhuisverblijf, is een van de kernpunten in het (kosten)efficiënter inrichten van onze gezondheidszorg. Versterking van de rol van de huisarts zou in dat kader natuurlijk ook een goed idee zijn, maar zoals we allemaal weten heeft dat momenteel geen prioriteit bij VWS. Econoom Sweder van Wijnbergen hield recent nog een praatje waarin hij haarfijn fileerde wat VWS op dit gebied precies fout doet. LHV-voorzitter Steven van Eijck verliet daarna glunderend van instemming de zaal, maar Edith Schippers was in geen velden of wegen te bekennen. Zij had op het laatste moment afgezegd.

Delen