Het volgende plan

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De huisartsen in de Kempen zijn bereid om mee te betalen aan het open houden van de apotheekservice in de avonduren en weekenden, meldt www.ed.nl. Op www.farmaactueel.nl reageert A.N.H. Jansen hier fel op: “De huisartsen blijven het systeem niet begrijpen en geven hier een formidabel signaal af richting VWS en zorgverzekeraars dat zij er warmpjes bijzitten.”

Of de huisartsen in de Kempen er inderdaad warmpjes bijzitten weet ik niet. Maar ze bieden wel een oplossing aan die in feite niet aan hen is om te bieden. Het is in de eerste plaats aan apothekers om te bepalen of het openhouden van die avond- en weekenddienst financieel een haalbare zaak ik. Is dit niet zo, dan kunnen zij patiënten verwijzen naar de dichtbij gelegen oplossing, in dit geval de dienstapotheek bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben ook al aangewezen dat het budget daar naartoe gaat straks. En het feit dat dit zo is, geeft de apothekers in de Kempen een goede reden om te zeggen dat ze niets zien in het plan van de huisartsen. “Houdt de bijdrage op als het potje leeg is?”, zeggen ze, “er is geen garantie.” Het plan van de huisartsen lijkt hiermee dus het niveau van een charmeoffensief richting de inwoners van de Kempen nauwelijks te overstijgen.

Jansen concludeert in zijn reactie: “Snel dus naar een ander innovatief plan.” Wat voor plan dan, vermeldt hij er helaas niet bij. Crowdfunding misschien? Dat zou wel zo zuiver zijn, omdat het dan de inwoners zelf zijn die aangeven dat ze het overeind houden van die apotheekservice belangrijk vinden.

2 Reacties Reageer zelf

 1. E.Meijer
  Geplaatst op 9 december 2014 om 20:08 | Permalink

  Is ook een zinloze actie. Immers Zorgverzekeraars bepalen waar de budgettair neutraal gefinancieerde zorg terecht komt.
  Aan andere apotheken wordt het verboden nog langer ANZ verrichtingen te declareren en daarmee wordt elk ander initiatief onmogelijk.
  Wel is het zo dat apothekers verplicht zijn een contract af te sluiten met de aangewezen dienstapotheek om de 24 uurs zorg die ze nog wel steeds moeten leveren volgens contract te waarborgen.( tekent u maar bij het kruisje)
  Even ter vergelijking: de lokale slager mag geen vlees meer leveren, maar moet wel een contract sluiten met de aangewezen supermarkt.
  Bezopen? Idioot? Verzin maar een term.
  Farmacie anno 2014 volgens het ” marktwerkingssysteem”.

 2. anh jansen
  Geplaatst op 9 december 2014 om 22:57 | Permalink

  De NZa heeft het volgend plan in de maak;

  http://www.nza.nl/104107/145179/Brief_aan_VWS_-_Aandachtspunten_toezicht_zorgverzekeraars.pdf

  ‘Als de publieke belangen en de solidariteit van stelsel in het gedrang komen, dan komt de legitimiteit van zorgstelsel in het geding.
  Gelet op de recente ontwikkelingen en signalen op de
  zorgverzekeringsmarkt intensiveren daarom wij ons toezicht
  op genoemde aandachtspunten’.

  –Het systeem loopt niet rond zei de Minister al eerder. Een Nationaal ziekenfondsmodel wel. De NZa probeert het nog een laatste maal en dan is het over op het gezond verstand model.

  Vernietigende kritiek van de toezichthouder op de verzekeraars en op hoe het systeemmodel Zorgstelsel 2006 tot nu toe disfunctioneert.

  Over op het volgende plan; gezond boerenverstand, met de klompen in de klei; ploegen, eggen, zaaien en oogsten. Weerbericht volgen, plannen bijstellen, en met de seizoenen en jaren meegaan. Heel doelmatig. En je bouwt wat duurzaams op; beschaving. Ken uw klassieken.

  Crowdfunden voor de ANZ apotheken? Waarom 2x betalen voor een dienst? verzekerden betalen al gemiddeld bijna 6.000 euro per jaar via de AWBZ, WLZ, Nominale premie, inkomensafhankelijke premie en verplicht eigen risico aan ververzekeraars en zorgkantoren om de zorg voor hen te regelen; waarom dan nog eens extra betalen?

  Eerst maar eens zien een contract te krijgen met de grootste verzekeraar in de regio. De anderen volgen nadien verplicht. Zo gaat dat in een land met concurrerende verzekeraars; verzekerden hebben helemaal niets in te brengen. Kiezen met de voeten is er dan ook niet bij.

  De toezichthouder legt het netjes uit.