Het volgende plan

De huisartsen in de Kempen zijn bereid om mee te betalen aan het open houden van de apotheekservice in de avonduren en weekenden, meldt www.ed.nl. Op www.farmaactueel.nl reageert A.N.H. Jansen hier fel op: “De huisartsen blijven het systeem niet begrijpen en geven hier een formidabel signaal af richting VWS en zorgverzekeraars dat zij er warmpjes bijzitten.”

Of de huisartsen in de Kempen er inderdaad warmpjes bijzitten weet ik niet. Maar ze bieden wel een oplossing aan die in feite niet aan hen is om te bieden. Het is in de eerste plaats aan apothekers om te bepalen of het openhouden van die avond- en weekenddienst financieel een haalbare zaak ik. Is dit niet zo, dan kunnen zij patiënten verwijzen naar de dichtbij gelegen oplossing, in dit geval de dienstapotheek bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben ook al aangewezen dat het budget daar naartoe gaat straks. En het feit dat dit zo is, geeft de apothekers in de Kempen een goede reden om te zeggen dat ze niets zien in het plan van de huisartsen. “Houdt de bijdrage op als het potje leeg is?”, zeggen ze, “er is geen garantie.” Het plan van de huisartsen lijkt hiermee dus het niveau van een charmeoffensief richting de inwoners van de Kempen nauwelijks te overstijgen.

Jansen concludeert in zijn reactie: “Snel dus naar een ander innovatief plan.” Wat voor plan dan, vermeldt hij er helaas niet bij. Crowdfunding misschien? Dat zou wel zo zuiver zijn, omdat het dan de inwoners zelf zijn die aangeven dat ze het overeind houden van die apotheekservice belangrijk vinden.

Delen