Hoeveel mag een leven kosten?

De baten voor de patiënt zullen moeten worden afgewogen tegen de kosten voor de samenleving. Geen leuke discussie, maar wel een die hard nodig is,  betogen Hanneke Kouwenberg (arts nucleaire geneeskunde) en John Bijl (publicist) in de Volkskrant.

Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid. Het college stelt voor twee geneesmiddelen niet langer te vergoeden, omdat die te duur en de effectiviteit te gering is. Het gevolg is politieke verontwaardiging: als het om een mensenleven gaat, is toch niets te duur? Het is een versimpeling van een maatschappelijk te voeren debat en het komt de patiënt noch de zorg als geheel ten goede.

Juist door zijn stellingname zet het CvZ een taboe-onderwerp hoog op de politieke agenda. Leven, het verlengen daarvan, heeft in termen van de gezondheidzorg allang een prijs. Wij doen behandeling X en daarmee leeft u Y langer. Het CvZ stelt dat de kosten van de genoemde geneesmiddelen niet opwegen tegen wat ze ervoor terugdoen en dus niet ten koste van het algehele zorgbudget moeten komen.

Lees verder bij de Volkskrant.

Delen