Hou je aan je woord

Patiënten hebben behoefte aan het oppikken van non-verbale signalen als ze op afstand communiceren met een zorgverlener. Dit is een van de conclusies uit een peiling van Zorgbelang Groningen onder inwoners en uit gesprekken met patiënten die door de coronacrisis te maken hebben gekregen met zorg op afstand.

Ze willen liever beeldbellen dan telefonisch contact dus. Begrijpelijk, en het ligt heel erg voor de hand dat eenzelfde uitvraag aan zorgverleners bij hen tot hetzelfde antwoord zou leiden. Het gezicht van de patiënt zien en de omgeving waarin die zich bevindt, kan immers een heel ander verhaal vertellen dan wat iemand zegt.

“Een arts belt wanneer het hem uitkomt”

De zorgverlener kan op basis van die aanvullende gegevens andere conclusies trekken over de vraag of wel of niet moet worden gehandeld en zo ja hoe dan.

Hieruit is een les te trekken over hoe contact op afstand tussen zorgverlener en patiënt verder vorm kan krijgen. Maar er zit nog een les in wat Zorgbelang Groningen heeft opgestoken.. Namelijk dat het belangrijk is dat de zorgverlener zich houdt aan de afspraak die hij met zijn patiënt maakt over het contact op afstand.

Die blijkt zich immers lang niet altijd aan de afgesproken tijd te houden. ‘Er kwam iets tussen’ kan incidenteel een goede reden zijn. Maar als het vaker het geval is, is er wel wat aan de hand. “Een arts belt wanneer het hem uitkomt”, vertelt projectleider Jolanda Fritsma. Dan neem je de patiënt en diens zorgen over zijn gezondheid en ziekte niet heel erg serieus.

En ‘Ik moest eerst nog patiënten zien’,  is dan geen excuus, want de patiënt op afstand is ook een patiënt.

Delen