Huisartsen negeren richtlijn

Limburgse patiënten worden het minst volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld. Hierdoor is de kans kleiner dat zij de meest optimale en goedkopere medicijnen voorgeschreven krijgen. Dat concludeert het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) uit het jaarlijkse onderzoek naar het voorschrijfgedrag van huisartsen.

 

Patiënten in de regio’s Zwolle, Ede-Wageningen, Coevorden en Almere worden het best volgens de richtlijnen behandeld. Het IVM heeft voor vijf soorten medicijnen, zoals cholesterolverlagers, een voorzichtige schatting gemaakt wat er te besparen valt. Voor de 25 procent slechtst scorende huisartsen komt dat minimaal uit op ruim € 1.000 per jaar per huisarts. Uitgaande van tenminste 2.000 huisartsen die echt nog doelmatiger kunnen voorschrijven, levert dat een besparing op van ruim 2 miljoen euro of meer per jaar. Tel daar de vermindering van zorgkosten door beter voorschrijven bij op, dan kun je aanzienlijke winst behalen’.

Het IVM vergeleek ook het voorschrijfgedrag van niet-apotheekhoudende huisartsen met apotheekhoudende huisartsen. Hoewel de verschillen klein zijn, schrijven apotheekhoudende huisartsen minder volgens de richtlijnen voor.

Verzekerden bij zorgverzekeraar Salland worden volgens het onderzoek van het IVM net als vorig jaar door huisartsen het meest volgens de NHG-richtlijnen behandeld. Daarna volgen Zorg en Zekerheid, Agis en Zilveren Kruis Achmea. Grootste stijger dit jaar is Menzis, die in 2010 is gestart met het maken van afspraken met zorgverleners over het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Zorgverzekeraar Azivo scoort net als vorig jaar het slechtst.

Delen