Huisartsen omarmen zorgakkoord

De huisartsen hebben bijna unaniem ingestemd met het zorgakkoord. Dat is de uitkomst van de Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 

 

 

 

Met de instemming met het zorgakkoord maakt de LHV zich hard voor een degelijke financiering van de huisartsenpraktijk. “Onder het huidige gesternte hebben wij samen met onze leden een solide resultaat geboekt”, stelt LHV-voorzitter Steven van Eijck “De huisarts staat op de kaart en wordt terecht gezien als een onmisbare schakel in het beter, bereikbaar en betaalbaar maken van de zorg”.

De huisartsen krijgen 1,5 procent extra groeiruimte bovenop de 1 procent reguliere groei. Het versterken van de samenwerking met andere zorgverleners in de buurt en het overnemen van zorg van het ziekenhuis (substitutie) staan centraal. Bij gewenste substitutie dan mogen de uitgaven van de huisartsenzorg zelfs verder groeien dan deze 2,5 procent. Cruciaal is volgens de LHV de afspraak dat het leveren van door de verzekeraar gecontracteerde substitutiezorg nooit tot een korting of tariefsverlaging achteraf kan leiden. Dit gebeurde in het verleden wél.

Ook worden stappen gezet naar een wettelijke verankering van inschrijving op naam (ION). Bovendien wordt de wijze waarop de NZA de tarieven berekent geactualiseerd. Hiermee is de dreigende korting van 226 miljoen euro definitief van de baan. Ook wordt het norminkomen herijkt naar de huidige tijd en de normpraktijk verlaagd naar 2168 patiënten. De Nederlandse Zorgautoriteit zal voortaan deze nieuwe rekennorm hanteren.

Tot slot heeft de ACM in een brief bekrachtigd dat het zorgakkoord wat er nu ligt voldoet aan alle mededingingseisen en dus ACM-proof is. Een belangrijk punt, aangezien van de huisarts verwacht wordt hij nog meer gaat samenwerken met andere zorgverleners.

Delen