Humor om te huilen

In de discussie over hoe het verder moet met de openbare farmacie nu het steeds moeilijker wordt om van de openbare apotheek een verdienmodel te maken, heeft in ieder geval één apotheker nog niet zijn gevoel voor humor verloren. Hij las over het plan om jonge piloten financieel te ondersteunen en plaatste het via Farma Tweets online met één kleine verandering: hij verving ‘piloten’ door ‘apothekers’.

Goed gevonden, maar eigenlijk niet om te lachen, reageerde een collega. En inderdaad is het humor met een al te triest randje. Het is immers een gegeven dat er jonge apothekers zijn die veel geld hebben geïnvesteerd in een apotheek die nu niet meer waard blijkt wat volgens het business plan reëel leek. Faillissementen liggen in het verschiet en daar valt bepaald niet om te lachen. En het zou mooi zijn als er iemand opstond om te zeggen ‘We gaan die mensen financieel ondersteunen’, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Alleen jonge apothekers helpen laat immers nog steeds de al langer gevestigde collega’s in de kou staan die door het beleid voor de openbare farmacie óók in financiële problemen zijn gekomen.

Maar er is een andere – en veel meer fundamentele – reden waarom een dergelijk voorstel het nooit zou halen. Het gaat namelijk volledig voorbij aan de vraag hoeveel openbare apotheek vestigingen ons land nodig heeft om op verantwoorde wijze landelijke dekking van openbare farmacie te kunnen blijven bieden. Die vraag moet eerst worden beantwoord, voordat financiële ondersteuning van welke apothekers dan ook aan de orde kan zijn. Wat dat betreft ligt de bal nog steeds bij de KNMP.

Delen