IGJ wil focus op preventie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat een nieuwe aanpak volgen bij het toezicht op seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Naast het direct ingrijpen als dit gedrag plaatsvindt, wil de Inspectie focus op bewustwording en preventie. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat seksueel van aard is, waarbij sociale of fysieke omgangsgrenzen worden overschreden. Dit gedrag komt in de hele maatschappij voor, ook in de zorg en ook door zorgverleners. De IGJ gaat zich meer richten op bewustwording over en preventie van zulk gedrag. 

Bij seksueel overschrijdend gedrag ligt de nadruk in de Nederlandse zorg nu nog op handelen en ingrijpen nadat er iets gebeurd is. Belangrijk is dat het toezicht wordt verbreed door het vergroten van het bewustzijn rondom seksueel overschrijdend gedrag door zorgverleners. Iedereen moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. 

De Inspectie zal hier in gesprekken met bestuurders en zorgaanbieders aandacht voor vragen en stimuleert opleidingen, koepels en beroepsverenigingen om samen bij te dragen aan bewustzijn en preventief beleid. Verder zal de inspectie het veld erbij betrekken om te onderzoeken hoe het beste de aandacht voor bewustwording, preventie en interventie kan worden vastgehouden. 

De Inspectie heeft haar visie neergelegd in het document: Toezichtvisie Toezicht op een veilige zorgrelatie d.d. 20 januari 2022.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen