IGZ houdt pilot met systeemtoezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werkt aan een nieuwe methode om toezicht vorm te geven, meldt de website van NVZ Vereniging van ziekenhuizen. De methode betreft systeemtoezicht. In augustus start een pilot bij zes zorginstellingen, waaronder twee ziekenhuizen, om de nieuwe manier van toezicht houden te testen.

Systeemtoezicht is een vorm van toezicht waarbij de toezichthouder de processen en beheersmaatregelen binnen een instelling beoordeelt. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de instelling voldoet aan wettelijke eisen, veldnormen en richtlijnen. Ook is van belang in hoeverre de instelling de naleving van deze eisen en normen borgt. Het uiteindelijke doel van de IGZ is het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving,  richtlijnen en standaarden waardoor de kwaliteit en veiligheid van zorg verbetert.

Lees meer op de website van NVZ Vereniging van ziekenhuizen.

Delen