Impuls voor digitale zorg thuis

Om de inzet van bestaande e-health-toepassingen een impuls te geven, investeert het kabinet de komende drie jaar 90 miljoen euro via een stimuleringsregeling. Sinds 1 maart 2019 kunnen zorgaanbieders samen met inkopers van zorg een subsidie aanvragen.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

Het doel van de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) is ouderen en mensen met (risico op) een chronische ziekte of beperking de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, met behulp van e-health. Er zijn al veel bruikbare e-health-toepassingen beschikbaar, maar deze worden nog niet op grote schaal ingezet, omdat er in de praktijk een aantal barrières bestaan. Dat schrijft Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze stimuleringsregeling hoopt de VWS-minister daar verandering in te brengen.

Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorg thuis kunnen samen met een of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen voor een subsidie, via mijn.rvo.nl. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit in samenwerking met ZonMw. Zij verstrekken subsidie voor activiteiten die samenhangen met de aanschaf en het gebruik van e-health-toepassingen, zoals het trainen van cliënten en professionals, het maken van een businesscase en het aanpassen van werkprocessen. 

De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele projectkosten; de overige kosten moeten de aanvragers en deelnemers zelf financieren. Gedurende de looptijd van de regeling tot 1 januari 2022, is er jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar, waarmee in drie jaar tijd zo’n 280 initiatieven ondersteund kunnen worden. 

Langer thuis
De Stimuleringsregeling E-Health Thuis werd eerder aangekondigd in het programma Langer Thuis. Dit programma is, samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis, onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg waarmee het kabinet, gemeenten en tientallen maatschappelijke partijen zich vorig jaar hebben gecommitteerd aan het verbeteren van de zorg en de woonsituatie voor ouderen.

Delen