Inschattingsfout

In Arts en Auto 12 is een opinie verschenen van voormalig huisarts R.J.F. van der Ven over zijn bedenkingen bij de criteria voor het vaststellen van hersendood in Nederland. Het betreft een tekst die is ingezonden voor onze rubriek Opinie en die nadrukkelijk niet de mening van de redactie en/of VvAA verwoordt.

De redactie hecht er waarde aan om expliciet afstand te nemen van de visie van R.J.F. van der Ven. Bij nader inzien realiseert de redactie zich dat de beweringen in zijn tekst zorgprofessionals die bij orgaantransplantatie betrokken zijn én het donorprogramma in zijn algemeenheid, in een negatief daglicht kunnen stellen. Terwijl de procedures rondom het vaststellen van hersendood in Nederland juist met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn omgeven.

De redactie betreurt het dan ook dat niet vóór publicatie is ingeschat wat het effect van publicatie van de opinie van de heer Van der Ven zou kunnen zijn op betrokken zorgprofessionals en op hun contact met dierbaren van (potentiële) donoren. De redactie beschouwt het plaatsen van deze opinie, hoewel die dus niet de hare is, als een inschattingsfout en biedt daarvoor excuses aan.

Namens de redactie,

Marjan Enzlin, hoofdredacteur

Delen