Inspectie treed op bij onjuiste informatie over coronavirus

Sinds maart 2020 kreeg de IGJ ruim 200 meldingen over artsen die desinformatie over het coronavirus of vaccinatie daartegen hebben gegeven aan hun patiënten of die via sociale media hebben verspreid.  

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Het gaat onder meer om het betwisten van algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie, het propageren van medicijnen die afwijken van de professionele standaard of het actief ontraden van vaccinaties. Deze uitlatingen zijn in strijd met de normen en richtlijnen van de beroepsgroep. In hun uitspraken naar patiënten en in sociale media moet de informatie die artsen geven feitelijk, controleerbaar en begrijpelijk zijn. Ook artsen hebben recht op vrije meningsuiting, maar als uitspraken volgens de Inspectie een gevaar voor de volksgezondheid opleveren, grijpt zij in.  

De Inspectie kan als bestuurlijke sanctie een aanwijzing of een bevel geven of een boete opleggen. Als de IGJ een dergelijke sanctie heeft opgelegd, kan de arts of andere zorgaanbieder daar bezwaar tegen aantekenen en vervolgens bij de rechter in beroep gaan. 

Ook kan de Inspectie de kwestie aan de tuchtrechter voorleggen, waarna de tuchtrechter een BIG-geregistreerde zorgverlener een maatregel kan opleggen. Dit kan een waarschuwing, een berisping, een schorsing of zelfs een doorhaling van de BIG-registratie zijn. 

Optreden IGJ

In ongeveer vijftig evidente gevallen heeft de Inspectie een corrigerende brief gestuurd naar de artsen die het betrof. Ook waarschuwde de Inspectie zo’n tien keer dat een sanctie kan volgen als de arts zou doorgaan met het verspreiden van zulke onjuiste informatie. In één geval heeft de Inspectie een arts een boete van 3.000 euro gegeven. Die boete ging over het voorschrijven van medicijnen die niet tegen COVID 19 bedoeld zijn. Verder zijn artsen aangesproken op het afgeven van ongeldige medische verklaringen over het niet kunnen dragen van mondmaskers.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen