Investeren in de toekomst

Stop de persen: het aantal managers en ICT’ers in de ziekenhuizen is sinds 2006 ‘fors gegroeid’. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Panteia uitvoerde in opdracht van de SP. Alles bij elkaar opgeteld gaat het om enkele duizenden banen, lezen we. Hoewel de SP hier op haar wenken bediend wordt in haar opvatting dat de overheid meer moet doen om banen te creëren ziet ze dit blijkbaar toch als een probleem.

Sterker nog, de SP concludeert uit het onderzoek dat de belofte dat de marktwerking de zorg goedkoper en efficiënter zou maken vals is. Dus: investeren in personeel is blijkbaar een kenmerk van marktwerking, en investeren in personeel maakt de zorg duurder. Opvallende conclusies. Ik denk dat Wim van Harten (bestuursvoorzitter Rijnstate) op het eerste punt dichter bij de waarheid zit met zijn Tweet: ‘Mijn conclusie Panteia rapport: kostenstijging gevolg groei EPD/ICT-gebruik en transparantie/registratie. Effect markt niet te zien’.

De kost gaat voor de baat uit

Dan het tweede punt, dat investeren in personeel de zorg duurder zou maken. Misschien is hier de oude volkswijsheid ‘de kost gaat voor de baat uit’ meer op zijn plaats. We willen dat ziekenhuizen investeren in ICT omdat dit de patiëntenzorg en de efficiency van het werken – ook met andere zorgaanbieders – ten goede komt. En we willen dat ziekenhuizen kostenefficiënter gaan werken en de substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn op gang brengen. Het eerste vraagt om investeringen in ICT en mensen die daar verstand van hebben. Het tweede om mensen die efficiencyslagen kunnen maken, samenwerkingsverbanden tot stand kunnen brengen en beleidsbeslissingen kunnen nemen. ICT’ers en managers dus. Als zij hun werk goed doen, plukken we daar over een poosje de vruchten van.

Delen