Investeren over de schotten heen

Zorgondernemer Loek Winter heeft besloten zijn vorig jaar in het leven geroepen obligatieleningen zo aan te passen dat ze aan de beurs vrij verhandelbaar worden. Dat is een slimme zet.

Zijn plannen sluiten aan bij wat minister Edith Schippers van VWS op het gebied van financiering van de zorg voorstaat. En met het opknippen van de deelnemingen in kleinere bedragen (vijf- tot tienduizend euro in plaats van vijftigduizend), brengt hij investeren in de zorg voor een grotere groep mensen dichterbij. Een investering van vijftigduizend euro zou ik mij nooit kunnen veroorloven. Maar ik vind de zorg, en de plannen van Winter, interessant genoeg om over vijfduizend euro serieus na te denken. En ik ken genoeg mensen die er net zo over denken.

Het belangrijkste probleem waar Winter tegenaan kan lopen, is het budgetplafond dat Schippers voor de intramurale zorg wil invoeren. Winter wil zijn DC Groep duidelijk forser laten groeien dan die plannen van Schippers toestaan. Zij wil juist de groei van de zorg buiten de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bevorderen.

Ik vraag me af waarom Winter daar niet op inspeelt door behalve in tweedelijns gezondheidszorg ook te investeren in eerste- en anderhalvelijns zorgcentra. Artsen en andere zorgverleners die in loondienst willen werken voor zo’n zorgondernemer zullen beslist te vinden zijn. Kijk maar naar de gezondheidscentra van Menzis. Winter zou zo de substitutie van zorg kunnen bevorderen in de regio waarin hij actief is. Dat lijkt mij ook voor investeerders een interessant uitgangspunt.

Delen