Ivermectine geen behandeloptie bij COVID-19

In tegenstelling tot berichten die opduiken, is het niet waarschijnlijk dat ivermectine (ook beschikbaar als Mectizan) van MSD een potentieel veilige en werkzame behandeloptie biedt bij COVID-19. Dat zegt een wetenschappelijk team van MSD in een statement dat Arts en Auto desgevraagd van de farmaceut kreeg toegestuurd.

In april 2020 meldden we al dat invermectine als mogelijke behandeloptie afviel, hoewel in pre-klinisch onderzoek een positief effect leek op te duiken. De dosis die zo’n effect eventueel in mensen zou kunnen hebben, zou naar verwachting echter zó hoog zijn, dat het middel niet als realistische optie in aanmerking kwam, meldde MSD destijds.

Desalniettemin verschijnen regelmatig berichten waarin wordt gemeld dat inmiddels nieuw klinisch onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit zou blijken dat invermectine wél werkzaam en veilig is in een dosis die door mensen goed verdagen wordt. Uit het statement dat MSD ons stuurde blijkt echter dat het wetenschappelijk team dat in reactie op de uitbraak van COVID-19 onderzoek deed naar de vraag of het middel ingezet zou kunnen worden daar anders over denkt:

“Op basis van een uitvoerige literatuurstudie en onze eigen preklinische, klinische en post-marketing studies met ivermectine is vastgesteld dat de concentratie ivermectine die nodig is om een potentieel antiviraal effect op SARS-CoV-2 te bereiken, aanzienlijk hoger zou zijn dan de dosis waarvan momenteel bekend is dat die over het algemeen veilig en goed te verdragen is”, stellen de wetenschappers. “Daarom heeft MSD de conclusie getrokken dat het niet waarschijnlijk is dat ivermectine een potentieel veilige en werkzame behandeloptie is van een SARS-CoV-2-infectie.”

‘MSD blijft uitkomsten van alle studies in relatie tot het ivermectine en de behandeling van COVID-19 nauwgezet volgen’

Het team meldt verder dat MSD de uitkomsten van alle studies die beschikbaar zijn of beschikbaar komen in relatie tot ivermectine als behandeling van COVID-19 nauwgezet blijft volgen om te zien of daarin bewijs te vinden is voor de werkzaamheid en veiligheid. MSD zegt verder dat het klaarstaat om de bij het bedrijf bestaande expertise in te brengen als klinische data verschijnen die overtuigend bewijs leveren van een positieve afweging van de risico’s en de voordelen van het gebruik van ivermectine bij COVID-19. Het wetenschappelijk team vindt het echter belangrijk te vermelden dat MSD niet gelooft dat de data die momenteel beschikbaar zijn de veiligheid en werkzaamheid van het middel ondersteunen “in andere doseringen en populaties dan die zijn vastgelegd in de voorschrijfinformatie van de goedkeuringsinstanties.” Om die reden richt MSD de onderzoeksactiviteiten op de ontwikkeling van kandidaat-geneesmiddelen tegen COVID-19 met een grotere kans op succes.

Overigens heeft het Amerikaanse National Institute of Health’s COVID-19 Treatment Guidelines Panel de richtlijnen omtrent ivermectine vorige maand geupdatet. Het panel liet optekenen dat, onder ”resultaten uit voldoende onderbouwde, goed ontworpen en goed uitgevoerde klinische studies nodig zijn om verdere richtlijnen te geven over de rol van ivermectine bij de behandeling van COVID-19.”

Delen