Juridische zaken

In Arts en Auto schrijven juristen van VvAA elke maand over hun vakgebied in de rubrieken Dilemma, Juridische ontwikkelingen, Vraag/Antwoord en Lezersvragen. Ook op vvaa.nl/klachtenclaims verschijnen regelmatig nieuwe artikelen van hun hand.

Lees daar bijvoorbeeld wat u kunt en mag doen als u een behandelrelatie wilt beëindigen na een claim, een onnatuurlijke doodsoorzaak vermoedt of een instantie als Veilig Thuis u om informatie vraagt. En op vvaa.nl/nieuws vindt u achtergrondinformatie bij nieuwe ontwikkelingen – onder anderen toegelicht door juristen en/of advocaten – bijvoorbeeld over de verruiming door de KNMG van het standpunt over euthanasie bij dementie. 

Één Reactie Reageer zelf

 1. M Limburg
  Geplaatst op 19 januari 2022 om 12:28 | Permalink

  Geachte meneer, mevrouw, ik ben actief als vrijwilliger in de cliëntenraad van een psychogeriatrische instelling. Nu kwam mij laatst het volgende ter ore, waar ik graag uw advies over ontvang.

  Een cliënt, wilsonbekwaam en met ernstige cognitieve stoornissen (gevorderde ziekte van Alzheimer), knoopt betrekkingen aan met een medebewoner en wordt ook bij haar in bed aangetroffen. Het is volstrekt normaal dat cliënten ook in deze omstandigheden prijs stellen op intieme belevenissen. De familie van deze man is begrijpend en heeft geen bezwaar, hetzelfde geldt voor de familie van de andere persoon. Ook de verzorging kan hier goed mee omgaan. Wat het voor de partner van betrokkene wel emotoneel belastend maakt, is het feit dat zij in het kader van de privacywetgeving niet mag weten met welke medebewoner haar partner intiem is. Zij gunt hem het plezier en zou graag weten wie die andere persoon is en onder meer, als dat wederzijds goed is, met de andere familie contact hebben. Heerste er geen corona (waardoor zij niet vrijelijk over de woongroep van haar partner kan bewegen), dan had zij allang de betreffende medebewoonster en haar familie ontmoet.
  Zij begrijpt niet dat de privacy-wetgeving op deze wijze wordt gehandhaafd. Immers: het betreft hier twee personen die volkomen wilsonbekwaam zijn, zij is gemachtigd om alle beslissingen voor haar partner te nemen, en dat geldt ook voor de andere persoon. Als de andere familie akkoord is lijkt het haar een mogelijkheid om wel te horen wie de persoon is met wie haar man intieme banden aangeknoopt heeft.

  Wat is uw mening, heeft u een advies voor betrokkene?