JZOJP of VZOVP?

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch heeft een forse ambitie: het wil alle Bosschenaren gezond en vitaal maken door de bedrijven in de regio vitaliteitsprogramma’s en preventief medisch onderzoek aan te bieden. Het uitganspunt is: “We stellen al onze kennis en expertise niet alleen aan patiënten beschikbaar maar ook aan werkgevers.”

Dat klinkt op het eerste gezicht sympathiek, het ziekenhuis als aanbieder van gezondheid. Maar het werpt wel vragen op. De kennis en expertise van een ziekenhuis is immers primair zieke mensen behandelen. Dat is iets anders dan mensen vitaliteitsprogramma’s aanbieden, preventie dus. Het belang van preventie is evident, maar daarmee is nog niet gezegd dat het een verdienmodel voor een ziekenhuis moet worden. Zeker niet als dat ziekenhuis ook preventief medisch onderzoek gaat aanbieden. Leidt preventief medisch onderzoek tot de bevinding dat er een mogelijk gezondheidsprobleem is, dan weet het Jeroen Bosch Ziekenhuis vast wel een goed ziekenhuis voor verder onderzoek en mogelijke behandeling. Daarmee is echter nog niet gezegd dat behandeling altijd nodig is. Maar degene die het betreft is wel ineens een patiënt en wordt belast op zijn eigen risico.  

Verkeerde zorg op de verkeerde plek

Het ministerie van VWS zet met kracht in op de juiste zorg op de juiste plek. Dit is de verkeerde zorg op de verkeerde plek. In dit dossier horen andere partijen de hoofdrol te pakken: huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches, gemeenten. En dan niet voor preventief medisch onderzoek maar sec voor preventie. Als die partijen in de Bossche regio niet al lang hiervoor gezamenlijk een programma hadden ontwikkeld, is het zaak dat ze dat nú doen.

Delen