Kader voor fysio- en oefentherapie in basispakket

Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft eind 2020 samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een advies opgeleverd: Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu. Dit advies beschrijft hoe inzetten op passende zorg kan bijdragen aan de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

De verwachting van het ministerie van VWS is dat fysio- en oefentherapie, mits op de juiste manier ingezet, een bijdrage kan leveren aan de beweging naar passende zorg en daarmee aan de toekomstbestendigheid van de zorg in Nederland. 

Op dit moment zit fysio- en oefentherapie in veel gevallen niet in het basispakket. ZIN heeft nu van het ministerie de opdracht gekregen om te onderzoeken welke onderdelen van de fysio- en oefentherapie onder welke voorwaarden vergoed zouden moeten worden uit de basisverzekering. Het zorginstituut zal hierbij samenwerken met de beroepsgroepen fysio- en oefentherapie, Patiëntenfederatie Nederland, NZa en Zorgverzekeraars Nederland. Het zal zich vooral richten op het schetsen van een kader waarbinnen de meerwaarde van onderdelen van fysio- en oefentherapie vanuit de principes van passende zorg kan worden aangetoond. 

De beroepsgroepen zullen zich met name richten op het concretiseren en onderbouwen van de meerwaarde vanuit dit kader. Uiterlijk in mei 2022 zal ZIN een beschrijving opleveren over de wijze waarop de principes van passende zorg bruikbaar zijn om de meerwaarde van fysio- en oefentherapie in kaart te brengen, wat daarna mogelijk tot een andere aanspraak vanuit de basisverzekering leidt.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen