Kennisdag Welzijn op recept

Op donderdag 20 september houdt het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept in Utrecht een landelijke kennisdag met aandacht voor onder meer best practices, financiering en kwaliteit van Welzijn op recept.

Het kennisnetwerk stimuleert de verbinding tussen zorg en het sociaal domein, waarbij mensen die lichte psychosociale problemen hebben, worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. Kern van de aanpak is dat een huisarts of POH een patiënt met psychosociale klachten doorverwijst naar een welzijnsorganisatie of sociaal domein. Sprekers zijn onder anderen Ella Kalsbeek (LHV) en hoogleraar maatschappelijke zorg Judith Wolf. Verschillende huisartsen vertellen over hun ervaringen met Welzijn op recept.

Meer informatie en inschrijven via: www.welzijnoprecept.nl.

Delen