Keuzes maken

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Een curieus stuk gisteren in Het Financieele Dagblad van Herman Suichies, huisarts en mede-initiatiefnemer van het Nationaal Zorgfonds. Curieus niet alleen omdat Suichies reageert op een eerder stuk van David Ikkersheim in dezelfde krant om duidelijk te maken dat het Zorgfonds toch echt iets anders is dan de Engelse National Health Service, terwijl Ikkersheim nu juist níet stelde dat die twee hetzelfde zijn. Curieus ook omdat Suichies stelt dat marktwerking in ons stelsel feitelijk helemaal niet aanwezig is, terwijl de SP met het idee voor het Zorgfonds kwam om een einde te maken aan die marktwerking. En ten derde omdat Suichies het ontbreken van marktwerking staaft door te stellen dat overheidsregie nodig is om hoofdlijnenakkoorden af te sluiten. Het kan hem toch niet ontgaan zijn dat bij de introductie van het stelsel dat we sinds 2006 kennen is gekozen voor de term gereguleerde marktwerking. Een draak van een term, toegegeven, maar hij maakt wel duidelijk dat het altijd de bedoeling van de overheid is geweest een dikke vinger in de pap te houden.

Op Twitter liet Ikkersheim weten dat hij het met een deel van de door Suichies genoemde knelpunten eens is, maar dat hem onhelder is hoe het Zorgfonds dit gaat oplossen. De vraag is en blijft inderdaad of een zo vergaande oplossing nodig is en meerwaarde heeft. De initiatiefnemers van het actiecomité Het Roer Moet Om hebben gelijk met hun stelling ‘Gratis zorg bestaat niet, keuzes zijn onontkoombaar’  We weten dat de zorgkosten zullen blijven stijgen en dat dit een redelijk stelselonafhankelijk gegeven is. Het actiecomité verwijt politieke partijen terecht gebrek aan moed om hier eerlijk over te zijn. Maar hierin verandering brengen vraagt meer om politieke eensgezindheid dan om een stelseldiscussie die partijen heel fundamenteel verdeelt.

6 Reacties Reageer zelf

 1. Herman Suichies Herman Suichies
  Geplaatst op 12 januari 2017 om 11:31 | Permalink

  Beste Frank, als je niet alleen de koppen hebt gesneld van de het roer moet om beweging maar ook het stuk daarbij hebt gelezen, heb je kunnen zien dat ikzelf ook medeondertekenaar ben. En dat onder punt 1 in het stuk staat dat gezondheidszorg een publieke basisvoorziening zou moeten zijn. Niet commercieel. Zoals het NZF voorstelt dus.
  Curieus dat je daar blijkbaar overheen gelezen hebt.

 2. Gijs van Loef
  Geplaatst op 12 januari 2017 om 11:43 | Permalink

  Jouw probleem, Frank, is dat je korte blogs schrijft die door het beperkt aantal woorden eigenlijk alleen maar een onderwerp aanstippen. Het brengt ons niet echt verder.
  Inderdaad schrijft Herman in het begin van zijn FD-stuk ‘Feit is tenslotte ook dat marktwerking in ons stelsel eigenlijk niet aanwezig is’, maar in zijn opiniestuk brengt hij de nuances aan die de onbevooroordeelde lezer het inzicht geeft dat hij dit niet zo zwart-wit bedoeld. Verderop lezen we bijvoorbeeld ‘Juist omdat de fundamenten van de markt zo stevig verankerd zijn in dit stelsel, zijn fundamentele wijzigingen nodig.’
  Ik raad je aan je meer te verdiepen in de materie en niet zo los uit de heup te schieten. Begin met het januarimummer van ESB is mijn advies! Hier is een link: https://www.esb.nu/esb/20022201/zorgstelsel-op-basis-van-samenwerking-stelt-patient-centraal

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 12 januari 2017 om 12:08 | Permalink

  Natuurlijk heb ik dat gezien Herman. Ik betoog alleen dat de politiek op dit moment voor de zorg belangrijker discussieonderwerpen heeft dan een stelseldiscussie.

 4. Gijs van Loef
  Geplaatst op 13 januari 2017 om 09:16 | Permalink

  Nee, een stelseldiscussie is politiek noodzakelijk.

  Er zijn fundamentele gedachtenfouten gemaakt in het denken over de zorg en het stelsel wat op basis daarvan is geconstrueerd:
  a. de zieke mens is geen zorgconsument, maar een patient
  b. de markt kan geen regie voeren op de planning van het zorgaanbod
  De gevolgen zijn desastreus, iedereen wantrouwt elkaar en de kosten lopen gierend uit de hand, terwijl de kwaliteit daalt.

  Geen belangrijk discussieonderwerp?

 5. G K Mitrasing
  Geplaatst op 13 januari 2017 om 11:06 | Permalink

  Bij het langs elkaar heen bewegen van discoursen verwijten beiden partijen elkaar: je zit in een tunnel of je zit er niet in..

 6. W.Sanders
  Geplaatst op 21 januari 2017 om 21:52 | Permalink

  ” Op Twitter liet Ikkersheim weten dat hij het met een deel van de door Suichies genoemde knelpunten eens is, maar dat hem onhelder is hoe het Zorgfonds dit gaat oplossen ”

  Natuurlijk is van Wijck bekend met een eerder geformuleerd standpunt van Ikkersheim over populatiebekostiging ( precies datgene wat het nzf voorstaat overigens !! ) :

  ” Kans voor de Nederlandse zorg
  Alles afwegende kan populatiebekostiging helpen het tij van stijgende kosten te keren door bij te dragen aan een verschuiving van ‘ziekte’ en ‘zorg’ naar ‘gedrag’ en ‘gezondheid’. Hierbij hoort het verschuiven van de focus op zorg naar ‘voren’ in de zorgketen: meer op het voorkomen van aandoeningen en het beheersen van risico’s, en minder op het behandelen van complicaties als het feitelijk te laat is. De Nederlandse zorg is in de wereld één van de voorbeelden van een stelsel met een sterke eerste lijn, dus de basis voor deze nieuwe manier van werken is aanwezig. Minor detail: nu alleen nog (goed) invoeren! ”

  De lezer mag nu zelf conclusies trekken over deze ” discussie ” .

  Wordt hier nu op de man ( ” curieus” ) of op de bal gespeeld?