KNMG blij met afblazen ggz-bijdrage

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is blij dat met de aanname van een motie van PvdA en VVD afgelopen dinsdag de ggz-specifieke bijdrage van de baan is. Dat meldt de artsenorganisatie op haar eigen website.

 

 

De invoering van de eigen bijdrage zou de toegankelijkheid van de ggz volgens de KNMG op een onwenselijke manier hebben aangetast. Juist in de ggz zijn de ongewenste bijwerkingen van een eigen bijdrage erg groot en zal zeer noodzakelijk zorggebruik worden afgeremd. Want psychiatrische patiënten hebben vaak minder ziekte-inzicht, minder behandelbereidheid en minder financiële draagkracht.

[bron: KNMG]

 

 

 

Delen