KNMT aan de slag met verminderen regeldruk

Administratie neemt een steeds groter deel in van de kostbare werktijd van tandartsen en hun teams. Tijd die zij liever aan patiënten willen besteden. De KNMT gaat de komende periode samen met haar achterban aan de slag om de administratieve lastendruk in de mondzorg terug te brengen. De beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen doet dat door zich aan te sluiten bij het door de VvAA geïnitieerde project (Ont)regel de Zorg.

Administratieve lasten zijn een groeiend maatschappelijk probleem, zeker in de zorg. Het ministerie van VWS zet sterk in op het terugdringen van de administratieve lastendruk, samen met beroepsgroepen en andere belanghebbende organisaties. Afgelopen periode hebben verschillende beroepsgroepen laten zien dat het loont om met schrapsessies haalbare en concrete schrapacties te formuleren: de opbrengst van die schrapsessies hebben de basis gevormd voor het actieplan (Ont)Regel de Zorg dat het ministerie van VWS vorige week presenteerde en dat vandaag in de Tweede Kamer wordt besproken.

Die aanpak brengt de KNMT nu ook naar de mondzorg. Via een enquête gaat de KNMT inzichtelijk maken hoeveel werktijd tandartsen besteden aan administratieve handelingen, welke handelingen zij als belastend ervaren en waarom en voor wie die handelingen worden uitgevoerd. Op basis van deze feiten wordt zo mogelijk een schrapagenda opgesteld met concrete acties.

Korte metten maken met onnodige administratie, overbodige regeldruk en bureaucratie is al langer een speerpunt van de KNMT. De aansluiting bij (Ont)Regel de Zorg is een nieuwe stap in de strijd om werktijd zo veel mogelijk aan de patiënt ten goede te laten komen.

[Bron: KNMT]

Delen