Knot: patient moet meer zelf betalen

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), vindt dat patienten een groter deel van de zorgkosten zelf moeten gaan betalen, meldt RTLZ.

Volgens Knot is de zorg voor een nieuw kabinet een van de grootste problemen: “Zonder overdrijven kunnen we stellen dat de stijgende kosten van de gezondheidszorg een bedreiging vormen voor de Nederlandse economie.”

Bij ongewijzigd beleid zal in 2040 15 procent van het bruto binnenlands product opgaan aan zorg. Vooral de langdurige zorguitgaven stijgen harder dan het Europees gemiddelde. Knot wil daarom om de groei van de collectieve zorguitgaven terugdringen van de geprognotiseerde 4,25 procent tot 2,5 procent.

Knot wil verder geen systeemwijziging of terugdraaing van de marktwerking in de zorg. Wel wil hij weeffouten uit het systeem masseren: “Zorgverleners moeten onnodige zorg beperken, ook bij veeleisende patienten”. Daarnaast zullen patienten een groter deel van de zorgkosten zelf moeten betalen.”

Delen