Kwaliteitsinstituut wil met u praten

Een nuchtere reactie van een Twitteraar op de stellingname van de Regieraad dat 51 volwaardige ziekenhuizen voor Nederland voldoende is: ‘Ook Regieraad ziet het licht’. Een terechte kanttekening, want de visie die de Regieraad naar buiten brengt, is verre van nieuw en ligt volledig in lijn met een discussie die bij het ministerie van VWS binnenskamers al minstens een jaar of tien woedt.

Wel veelzeggend is de observatie dat het komen tot die 51 ziekenhuizen landelijke regie vergt. Regieraad-voorzitter Pieter Vierhout zegt er niet hardop bij dat dit proces dus niet aan de markt kan worden overgelaten, maar de implicatie is duidelijk. Tenzij hij bedoelt dat de zorgverzekeraars de taak op zich moeten nemen van de verdeling van de ziekenhuizen over ons land. Dit kunnen zij echter onmogelijk doen zonder met elkaar te overleggen. Maar áls ze met elkaar gaan overleggen, krijgen ze de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de stoep. En net zoals de huisartsen zullen ook de zorgverzekeraars niet zitten te wachten op een miljoenenboete.

Maar Vierhout blijkt het anders te bedoelen. Hoewel hij het onderwerp in de rapportage van de Regieraad uit politieke overwegingen nog even open wilde laten, blijkt hij direct bereid tot toelichting. Met die ‘landelijke regie’ bedoelt hij niet dat de zorgverzekeraars dit proces moeten gaan vormgeven, en ook niet het ministerie van VWS, maar het nog op te richten Kwaliteitsinstituut. Het gaat hier immers om een aspect van kwaliteit van zorg, verduidelijkt hij. En hoewel het Kwaliteitsinstituut niet dwingend kan optreden in het noodzakelijke fusietraject om tot die 51 ziekenhuizen te komen, is het volgens Vierhout wel ‘regiegevend’ en ‘een sturend element’. Ziekenhuisbestuurders en maatschappen, u bent gewaarschuwd.

Delen