Laat u zich ook vaccineren?

Armand Girbes
Prof. dr. Armand Girbes is intensivist-klinisch farmacoloog en hoofd afdeling ICV VUmc Lees alle artikelen van Armand Girbes

“Laat u zich ook vaccineren?” werd gevraagd aan een invloedrijk politicus en Tweede Kamerlid. “Nee” luidde zijn antwoord. “Ik vertrouw namelijk op mijn immuunapparaat.” Bij een zo evident gebrek aan kennis dienaangaande, maar wel bij invloedrijke personen en bovendien een volksvertegenwoordiger, moest ik wel even slikken.

De COVID-19 crisis is buitengewoon ernstig en beïnvloedt ons leven enorm. Ik beschouw het als een triomf voor de wetenschap hoe snel het Corona-virus is herkend, gekarakteriseerd en er een doeltreffend vaccin is ontwikkeld. Dankzij de enorme aantallen patiënten konden de klinische studies snel worden verricht en de procedures konden enorm worden verkort doordat er efficiënt en ook dag en nacht werd gewerkt. Van laboratoriumwetenschappers, clinici, trialists, farmaceutische industrie, tot registratie-autoriteiten en ministeries. Niet meer 6 maanden wachten op een antwoord en vergaderingen over 3 maanden, maar snel doorpakken zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen.

‘Ik beschouw het als een triomf voor de wetenschap hoe snel het Corona-virus is herkend, gekarakteriseerd en er een doeltreffend vaccin is ontwikkeld’

Toch is niet iedereen zo enthousiast over de triomf van de wetenschap als ik. Mensen vrezen bijwerkingen en velen willen zich niet zo graag laten prikken en hebben klaarblijkelijk ook behoefte aan informatie die er voor hen toe doet. Je krijgt immers iets in je lichaam gebracht en dat klinkt eng. En je leest over bijwerkingen en dat maakt het nog enger.

Laten we eens in stappen kijken naar wat we weten en ook wat we niet weten. Er is nog erg veel wat we niet weten van COVID-19 en de epidemiologie daarvan. Maar wat zeer aannemelijk is, is dat wanneer er geen vaccin is we uiteindelijk (vrijwel) allemaal Covid-19 gaan krijgen. Iedereen. En voor wie niet zomaar iets in zijn/haar lichaam gebracht wil hebben: dat virus komt gewoon via je slijmvliezen in je lichaam naar binnen. En het virus, met allemaal RNA, kan zich dan over je hele lichaam verspreiden.

Het lichaam reageert met afweerreacties op verschillende niveaus van een standaard respons zoals bij alle virussen, tot een reactie met chirurgische precisie door afweerstoffen te maken en het virus uiteindelijk te verwijderen. Ook wordt dit in het immunologisch geheugen gestopt, zodat bij een volgende virusaanval wanneer de antilichamen verminderd zijn in concentratie, heel snel nieuwe aangemaakt kunnen worden. Dit Coronavirus is niet zo handig om zichzelf steeds te veranderen, zoals bijvoorbeeld het griepvirus of het aidsvirus, dus daarom is het goed aan te pakken via de weg van de immuunrespons en de antilichamen.

Door de studies die er nu zijn weten we dat de vaccinaties tot een goede antilichaamproductie leiden, die ook goed beschermt tegen COVID-19. Het zijn antilichamen tegen het zogenaamde spike-eiwit van het virus. Om te beslissen wat voor ons goed is, moeten we dus het krijgen van Covid-19 vergelijken met, en wegen tegenover, gevaccineerd worden. Of anders gesteld: wanneer je niet gevaccineerd wil worden, vergelijken met de consequenties van het echte RNA-virus in je lichaam krijgen via je slijmvliezen.

Voor een grote groep van de mensen die besmet worden met het SARS-CoV2 virus (het virus dat COVID-19 veroorzaakt) vallen de klachten wel mee: verkouden, soms beetje koorts, beetje spierpijn en soms zelfs nauwelijks waarneembare klachten. Net zoiets als wat je van een vaccinatie kán krijgen. Maar een belangrijke groep wordt ook enorm ziek van COVID-19, zonder dat een ziekenhuisopname nodig is. Ook jonge mensen. Flink spierpijn, veel hoesten, koorts, enorm ziek gevoel en in bed liggen gedurende 2 – 3 weken, uitgeschakeld voor werk en sociaal leven.

‘Voor wie niet zomaar iets in zijn/haar lichaam gebracht wil hebben: dat virus komt gewoon via je slijmvliezen in je lichaam naar binnen.’

Een bijzondere klacht is het kwijtraken van de smaak en geur en dat kan soms lang duren, ook nadat de andere klachten weer voorbij zijn. We weten nog niet hoe groot de kans is, maar het is niet onaannemelijk dat deze anosmie (niet kunnen ruiken en proeven) maanden tot – zeldzaam – voor altijd, aanwezig kán blijven. Wij hebben nog geen definitief zicht op de mate van voorkomen van langdurige vermoeidheidsklachten en andere zeer serieuze maar moeilijker precies te duiden klachten.

Dit zijn allemaal behoorlijk ernstige bijwerkingen van het virus dat via je slijmvliezen in het lichaam komt. Naarmate de leeftijd stijgt neemt het risico op levensbedreigende klachten toe. En een serieus aantal van deze mensen komt te overlijden op de intensive care ten gevolge van COVID-19.

In Nederland mag je ervan uitgaan dat dit patiënten zijn waarbij de algemene toestand van de patiënt zodanig was dat de patiënt zonder COVID-19 gewoon nog langer zou kunnen leven. Dan hebben we het momenteel over ruim 650 mensen in Nederland tussen de 50 en 70 jaar die zijn overleden op de IC vanaf Maart 2020. Ruim 18.000 Covid-19 patiënten hadden een ziekenhuisopname nodig om te overleven.

Door de COVID-19 piept en kraakt ons gezondheidssysteem aan alle kanten en schieten behandelingen voor niet-COVID-patiënten tekort. Het is lastig te meten hoe groot die schade is en ook lastig te beoordelen, mede door braafpraterij omdat men ‘de mensen niet al te zeer ongerust wil maken’. Maar ingrepen en behandelingen worden uitgesteld, niet alleen omdat er minder ruimte is in de ziekenhuizen, maar ook omdat de mensen langer wachten om met hun klachten naar het ziekenhuis te gaan. Dat zal gaan leiden, zoals we nu al in sommige landen horen, tot een hogere sterfte in de bevolking die niet direct te wijten is aan COVID-19. Om nog maar te zwijgen van de schade die ontstaat door uitstel van levenskwaliteit verbeterende ingrepen: denk aan heupoperaties, neurochirurgische ingrepen bij Parkinson of dystonie patiënten, et cetera.

Wanneer het virus niet in belangrijke mate muteert en de vaccinaties voldoende antilichaamproductie genereren, met ook instructie van T-memory cells, dan zal dat leiden tot bescherming tegen het virus dat via de slijmvliezen bij ons naar binnen wil dringen. Mensen zijn verschillend, dus de ene persoon zal hoge titers antilichamen maken, de andere minder hoog en weer een andere heel laag. Maar wanneer op bevolkingsniveau ruim gevaccineerd wordt, zal het virus uiteindelijk verdwijnen en niemand meer ziek kunnen maken. Natuurlijk zullen er bijwerkingen zijn, want er is niets zonder bijwerking. Direct op de injectie volgende bijwerkingen die makkelijk toe te schrijven aan het vaccin en de daarop volgende immuunrespons. Denk aan pijnlijke injectieplaats, beetje griepachtige klachten, enige temperatuurverhoging.

Wat lastiger is het volgende en laat ik een raar voorbeeld nemen. Wanneer we 1 miljoen mensen gedurende bijvoorbeeld 6 maanden volgen, mensen die niet gevaccineerd zijn, dan zullen X mensen een auto-ongeluk krijgen in die periode. En dat gebeurt ook met de 1 miljoen mensen die wél gevaccineerd zijn, maar kan door toeval iets meer of minder zijn. Als we dan een bericht krijgen in een of ander tv-programma dat iemand twee weken na de vaccinatie een auto-ongeluk kreeg en iemand gaat zeggen dat het van de vaccinatie kwam, dan kan dat tot een verkeerde voorstelling van zaken leiden.

Maar het kan ook zijn dat bepaalde zeer zeldzame aandoeningen ná een vaccinatieprogramma opeens vaker gezien worden: dat was het geval met narcolepsie na de 2009 influenzavaccinaties. Maar dat werd alleen in Europa gezien en niet in Canada. Maar je zult het altijd moeten blijven vergelijken met niet-vaccineren en de consequenties van de ziekte waartegen je vaccineert. En met COVID-19 weten we dat de kans op ernstige consequenties behoorlijk groot is. Ik beschouw daarbij 2-3 weken flink ziek, niet kunnen werken en enorm hoesten al als een ernstige consequentie.

‘Het is een menselijke eigenschap om kansen slecht te kunnen hanteren’

Een ander probleem is de bias (vooringenomenheid, afwijking) die ontstaat door de proporties uit het oog te verliezen. Wanneer we iedere dag een uitgebreide reportage zien over fietsongelukken en iedere dag het meest ernstige fietsongeluk in Nederland uitgebreid in beeld brengen, met YouTube- en Instagramfilmpjes verspreid door ‘influencers’, dan zal de fietsverkoop enorm dalen omdat het nou eenmaal moeilijk is om dit dan nog in de juiste proporties en kansen te zien. Er duiken nu berichten op over allergische reacties bij de vaccinatie. Maar dat is niets nieuws. Natuurlijk zullen er allergische reacties bij enkelen voorkomen. Ik heb patiënten zien doodgaan aan een pinda-allergie, maar dat is nog geen reden om alle pinda’s te verbieden.

Wanneer ik u vertel dat in de vakantieperiode op de Franse wegen in één weekend 250 doden zullen vallen, wilt u dan nog wel met de auto door Frankrijk rijden? Het is een menselijke eigenschap om kansen slecht te kunnen hanteren. Wanneer nu tijdens het vaccinatieprogramma iedere bijwerking breed wordt uitgemeten op een wijze als hierboven uiteengezet, ook met een bijwerking die geen bijwerking is maar gewoon pech omdat het in de bevolking nou eenmaal gebeurt, dan zal het voor leken en zelfs voor groepen artsen en verpleegkundigen, moeilijk zijn om de (potentiële) bijwerkingen in het juiste perspectief te blijven zien. Wat dat betreft rust er ook een zware verantwoordelijkheid op ‘de media’ en de journalisten (en ‘influencers’).

Belangrijk is om de bijwerkingen van het vaccin niet weg te praten, maar met het simpelweg kijken naar alles wat we nu weten en weten wat we kunnen verwachten op grond van ervaringen, data, kennis van de pathofysiologie, is volstrekt helder dat de bijwerkingen van COVID-19 heel erg veel ernstiger zijn dan van het vaccin en dat het vaccin in belangrijke mate, natuurlijk niet 100 procent, beschermt tegen COVID-19 en al zijn bijwerkingen.

Ook maken veel mensen zich zorgen over hoe het in zo korte tijd een goed en veilig vaccin kon worden geproduceerd. Welnu, het is niet in korte tijd maar met tientallen jaren voorbereiding en kennisvergaring. Dit laat nu bij uitstek zien wat de wetenschap ons gebracht heeft. Er worden technieken gebruikt die bijvoorbeeld in 2003 al voor het ontwikkelen van een SARS-CoV1 vaccin werden gebruikt. En er zijn stappen gemaakt voor de productie met meer onzekerheidsgraden, dus fabrieken bouwen zonder dat 100 procent zeker was dat die ook gebruikt konden gaan worden. Dankzij de steun van overheden en stichtingen om de risico’s te spreiden was dat mogelijk.

‘Het is niet omdat je arts of verpleegkundige bent dat je alles weet over vaccinaties’

Een ander fenomeen waarover nu veel gesproken wordt is dat ook een belangrijk percentage verpleegkundigen en dokters zich niet wil laten vaccineren. Enerzijds speelt hier ongetwijfeld een kennisachterstand een rol. Het is niet omdat je arts of verpleegkundige bent dat je alles weet over vaccinaties, registratieprocedures, ontwerp van studies, statistiek en bias. Daarnaast zijn dokters en verpleegkundigen notoire zorgmijders. Om niet ten onder te gaan aan alle ziekte-ellende die je ziet, moet je je ook niet te veel vereenzelvigen met ‘de patiënt’. Als ik bij iedere patiënt steeds denk, dat kan ik of mijn dierbare ook krijgen, dan ga ik ten onder. Nu geef ik toe, dat ik het wel rationeel steeds denk en dat ook helpt bij de empathie, maar om een of andere reden voelt het niet zo dat ik ook die ziekte kan krijgen. Dat zal wel coping gedrag zijn en kan mijn toekomstige psychiater wellicht goed verklaren. Bottom line, dat artsen en verpleegkundigen op dit moment ook in belangrijke aantallen zeggen dat ze niet gevaccineerd willen worden, moet niet dé raadgever zijn voor alle burgers. Veel artsen en verpleegkundigen gaan ook vaker te laat of later met hun klachten naar de dokter dan gewenst.

Ter geruststelling, ik heb dit meer geschreven als betrokken burger en klinisch farmacoloog dan als intensivist.

44 Reacties Reageer zelf

 1. Hans van Eeken
  Geplaatst op 14 december 2020 om 18:57 | Permalink

  Interessant exposé, maar ik zie geen enkele aanleiding om mij überhaupt te laten vaccineren.
  Ik vertrouw idd op mijn immuunsysteem en als dat tekort schiet, dan ga ik maar gewoon dood…

 2. Louis
  Geplaatst op 14 december 2020 om 23:43 | Permalink

  Ik zou zo graag iets willen horen over lange termijn bijwerkingen. De bijwerkingen op korte termijn zijn genoeg getest. Maar niemand kan iets vertellen over de lange termijn. Is er een hypothese waarom er geen bijwerkingen op de lange termijn verwacht worden?

 3. Roeland van Daal
  Geplaatst op 15 december 2020 om 02:43 | Permalink

  Vaccineren is niet nodig: Ivermectine werkt:

  Pierre Kory, M.D., Associate Professor of Medicine at St. Luke’s Aurora Medical Center, delivers passionate testimony during the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee hearing on “Early Outpatient Treatment: An Essential Part of a COVID-19 Solution, Part II.”

 4. Stephen
  Geplaatst op 15 december 2020 om 14:03 | Permalink

  Veel woorden, bijna net zoveel drogredeneringen maar geen enkel helder argument waarom het vaccin zou moeten prevaleren boven het eigen afweersysteem.

  “Door de COVID-19 piept en kraakt ons gezondheidssysteem aan alle kanten en schieten behandelingen voor niet-COVID-patiënten tekort.”

  Dit was al lang zo en liep men bij eerdere griepgolven ook tegenaan. De bezuinigingen op de zorg, maar vooral de administratieve handelingen waarmee zorgverleners hun tijd verspillen liggen eerder ten grondslag aan de ernst van deze epidemie dan het daadwerkelijke ziektebeeld.

 5. Paulus
  Geplaatst op 15 december 2020 om 14:27 | Permalink

  Ik heb zelf Covid doorgemaakt. 9 dagen koorts en volledig verlies smaak en reuk. Nu 2 maanden later volledig hersteld.
  Ik vind het onzinnig om mij te laten vaccineren, omdat ik denk dat mijn lijf dat al heeft geregeld. Het RIVM (en de media) spreken echter doorlopend van het vaccineren van de hele bevolking. De verwachting is dat halverwege 2021 1 miljoen Nederlanders immuun is door een besmetting.
  Is het niet logisch om deze mensen niet te vaccineren?

 6. Tink
  Geplaatst op 15 december 2020 om 16:19 | Permalink

  @Roeland van Daal: doe me een lol en google even op ‘ivermectin fact check’.
  Er is geen enkel bewijs dat dit werkt. Zie bijvoorbeeld https://apnews.com/article/fact-checking-afs:Content:9768999400
  Wondermedicijnen bestaan niet. Je verspreidt fake news.
  Ivermectine werkt tegen schurft en bepaalde soorten wormen, en de bijwerkingen zijn ernstig.

 7. Janet
  Geplaatst op 15 december 2020 om 17:46 | Permalink

  Bedankt voor dit heldere verhaal. Zo kan ik beter een afweging maken of ik mij nou wel of niet wil laten vaccineren. In eerste instantie niet, uit angst. Terwijl ik nooit bang ben geweest voor Corona! Waarop moet je vertrouwen? Deze feiten, de redelijke toon en bereidwilligheid om het aan leken zoals ik uit te leggen helpen echt.

 8. Jan
  Geplaatst op 15 december 2020 om 17:59 | Permalink

  Duidelijk verhaal. Ik ga me nu zeker laten vaccineren.

 9. E.Kriek
  Geplaatst op 15 december 2020 om 20:53 | Permalink

  Hoe gevaarlijk is het coronavaccin?

  https://www.ad.nl/video/hoe-gevaarlijk-is-het-coronavaccin~p186703

  Maar ja, dit zal wel weggezet worden als een autoriteitsargument waarschijnlijk.

 10. joep scholten
  Geplaatst op 15 december 2020 om 21:17 | Permalink

  Het was ergens begin jaren zeventig en ik was net werkzaam als artsenbezoeker in Overijssel en Gelderland. Daar bezocht ik allerlei soorten artsen. Er ging een wereld voor me open.

  Zoals in dat kleine dorp op de Veluwe, waar een huisarts vertelde dat hij die avond nog spreekuur zou houden. Toen ik doorvroeg, bleek het te gaan om mensen, die het donker nodig hadden om hun kinderen tegen polio te laten vaccineren.
  Ze kwamen uit dorpen waar strenge dominees plus kerkelijk gestimuleerde groepsdruk het vaccineren tegen polio je brandmerkte als paria. Dat maakten de reis naar zijn praktijk om hun kind dat klontje suiker met vaccin te laten slikken.

  Later zag ik in wachtkamers de resultaten van dat niet vaccineren. Ik keek naar zwaar gehandicapte jonge mensen, vooral hun oogopslag intrigeerde me. Soms vroeg ik me daarbij af of dit nou de straf was,… of juist de zegening van een streng geloof?

  Hoewel religie een ondergeschikte rol lijkt te spelen bij het wel of niet laten vaccineren tegen het Covid-19 virus, realiseer ik me dat er soms weinig verschil schuilt tussen streng geloven en de angst voor iets vreemds in je lichaam; zoiets verhul je gemakshalve met de overtuiging dat een adequaat eigen immuunsysteem dat allemaal wel zal oplossen.

  Net als Armand Girbes ben ik geen psychiater en is er ook in mijn geval geen psychiater die me aan de andere kant van het bureau zalvend toespreekt. Ik moet het doen met in de loop der jaren verkregen inzicht.

  35 jaar werkzaam voor een zevental innoverende farmaceutische industrieën en een kleine vijfendertigduizend gesprekken met allerlei soorten artsen vormen daarvoor de basis. In ieder geval zijn ze voldoende voor vertrouwen in de glorende oplossing van een groot probleem. Daarbij kan een helder artikel als dat van Armand zomaar dat laatste zetje in iemands rug betekenen.

 11. Hans
  Geplaatst op 16 december 2020 om 10:32 | Permalink

  Mooi en met overtuiging gebracht artikel. In principe ben ik niet tegen vaccineren. Ben zelf vanwege mijn werk in de gezondheidszorg gevaccineerd tegen HepA-B en jaarlijks het influenza vaccin. Ook ken ik iemand uit mijn directe omgeving die narcolepsie t.g.v. de Mexicaanse griep vaccinatie heeft opgelopen en iemand die neuropathie heeft gekregen na een HepA vaccinatie. Geen erg leuke bijwerkingen die chronisch van aard zijn. Nu heb ik erg veel moeite om een nieuw, voor vaccinatie nog nooit gebruikte mRNA vaccin techniek als vaccin te nemen. Ik heb veel meer vertrouwen in de vector vaccins vanwege bekendheid van de bijwerkingen op de lange termijn en de ervaringen op dat gebied van ontwikkeling. Ik heb nog geen literatuur gelezen wat mij zodanig de overtuiging gaf om een mRNA vaccin te accepteren. Dus voor nu ja, ik wil mijzelf laten vaccineren maar dan enkel met een vector vaccin.

 12. Mark Kerssing
  Geplaatst op 16 december 2020 om 13:10 | Permalink

  De “Influencers” welke de samenleving soms in hoge mate kunnen beinvloeden, met hun (vaak onwetenschappelijke) meningen, lezen deze artikelen helaas niet altijd? Hoe kom je tot een gefundamenteerde mening als influencer vraag ik mij af. Iedereen wil in principe de zorg mijden, maar dan spreken we over de fase waarin er al een diagnose is gesteld en een behandeling wordt ingezet. Een bredere blik op de gezondheidszorg laat zien dat het voorkomen van ziekten (preventie) een steeds belangrijker onderdeel wordt. De vaccinatie is in mijn optiek ook een vorm van preventie en daarmee tevens van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Ieder mens heeft de vrijheid om keuzes te maken. Zelf kies ik voor vaccinatie, ondanks een klein risico op complicaties.

 13. Desiree
  Geplaatst op 16 december 2020 om 16:10 | Permalink

  Precies de reactie van Hans op 16 december om 10:32 heb ik ook. Ik heb op zich geen bezwaar tegen een vaccin. Maar wel tegen het mRNA vaccin. Ook niet in het algemeen trouwens, maar wel voor mijn situatie

 14. Jaap
  Geplaatst op 17 december 2020 om 00:24 | Permalink

  Dit is een goed artikel over vaccins.

  Het zou mooi zijn als het bewijs over ivermectine op https://osf.io/wx3zn/ op dezelfde manier behandeld zou worden als het vaccin. Wat zijn de voor- en nadelen? Een medicijn neemt niet de noodzaak voor een vaccin weg.

  Als je daadwerkelijk google op ivermectin fact check, dan vind je https://trialsitenews.com/fact-checking-the-fact-checkers-the-case-of-ivermectin-for-publicly-subsidized-research/ AP ondermijnd het vertrouwen en gaat niet in op nieuwe data.

 15. Manon
  Geplaatst op 17 december 2020 om 07:41 | Permalink

  Hoe zit het met de “bias” van deze intensivist?

 16. Dionne
  Geplaatst op 17 december 2020 om 10:29 | Permalink

  Als ik ‘aan de beurt ben’, wil ik me laten vaccineren. Ik ben jong en gezond, maar de (mogelijke) bijwerkingen van covid vind ik daarbij zwaarder wegen dan de (mogelijke) bijwerkingen van een vaccin.

 17. Freek
  Geplaatst op 17 december 2020 om 11:56 | Permalink

  Het aantal mensen dat meer weet over vaccinatie en immuniteit dan een Prof. dr. intensivist-klinisch farmacoloog en hoofd afdeling ICV VUmc is te hoog. Kritisch zijn is goed. Denken dat jouw kennis over het onderwerp even waardevol is als zijn kennis is van een onmetelijke domheid.

 18. Wo
  Geplaatst op 17 december 2020 om 19:36 | Permalink

  Mocht je je willen laten vaccineren, kijk dan wel even naar de effectiviteit van het vaccin. 70% zoals bij het AstraZeneca vaccin, betekent dat 1 op 3 mensen de vaccinatie niet werkt, en dus dat 1/3 van de mensen niet immuun is tegen het virus. De epidemie gaat dan nog wel even door! Bovendien kun je nog steeds ziek worden, op de IC terecht komen en dood gaan. Iets om over na te denken. Vraag even wat ze je willen inspuiten!

 19. Gert Pot
  Geplaatst op 17 december 2020 om 20:28 | Permalink

  Als je naar de snackbar gaat vraag je dan ook wat erin zit?
  Of als je een XTC tablet neemt vraag je je dan ook af of dit geregistreerd is?
  Hoe kan het toch zijn na het lezen van dit artikel dat er nog steeds getwijfeld wordt aan de inhoudelijkheid van dit verhaal?
  Het is heel moeilijk te zien als iemand sterft aan een aandoening wat niet nodig had hoeven zijn met de juiste medicijnen, ook al vertrouwde die persoon wel op zijn eigen immuunsysteem!

 20. Alessia
  Geplaatst op 17 december 2020 om 21:33 | Permalink

  Voor deze die reageren met: “ik vertrouw op mijn eigen immuunsysteem..” -> bende egoisten!! Vind je dat echt ok dat, diegene die van nature uit een zwak systeem hebben, zomaar ten prooi moeten vallen??!! Het is niet altijd op iemand zijn gezicht geschreven, maar niet iedereen krijgt überhaupt de kans om er tegen te vechten. Ik denk, van solidariteit en empathie , is er soms geen sprake meer!! We willen “sociaal” ons leven kunnen leiden en kunnen kiezen en staan op onze “privacy”.. noem het zoals het echt is: EGOISME!!

 21. wim
  Geplaatst op 18 december 2020 om 12:31 | Permalink

  volghens mij is er niet genoeg duidelijk over de bijwerking van het vaccin icm met andere medicijnen, bijv praluent, fosinopril, levodopa.
  Durft mijnheer Girbes , zonder enig voorbehoud te stellen dat dit 100 % veilig is?

 22. Gert-Jan van der Koo
  Geplaatst op 18 december 2020 om 20:17 | Permalink

  Dankjewel voor het delen.

  Ik heb het gelezen en op me in laten werken. En heb een paar gedachten erover.

  (a) De arts zegt laten we ook kijken naar wat we niet weten. Volgens mij is dat heel lastig. Over heel veel dingen die we niet weten hebben we namelijk geen idee. Hij gaat er vervolgens ook niet meer op in. Dus hij doet alsof hij er aandacht voor heeft, maar laat het daarna zitten.

  (b) Het kamerlid zegt: “Ik vertrouw op mijn immuunsysteem.” Dat hoeft geen gebrek aan kennis te zijn. Het kan ook andere kennis zijn. Of een hele andere manier van tegen het leven aankijken. Vertrouwen is niet iets wat op wetenschap gebaseerd hoeft te zijn. Als ik iemand vertrouw, is dat een een weten en hopen wat van binnenuit komt. Iemand dan wegzetten als “dom” vind ik dan te kort door de bocht. Ik zou hetzelfde kunnen doen met mensen die vertrouwen op de wetenschap neer te zetten als “dom”. Maar ik geloof niet dat dat “dom” is. Het is een andere manier van in het leven staan. Wetenschap faalt namelijk soms ook.

  (c) De grafiek met ziekenhuisopnames is interessant. Ondanks dat er veel meer besmettingen (lees: positieve per-testen) zijn, stijgt het aantal ziekenhuisopnames nauwelijks.

  (d) Dat er al jarenlang geïnvesteerd wordt is voor mij eerder een reden om ook kritisch te kijken. Dat moet natuurlijk ook een keer terugverdiend worden. Heel vaak blijkt het dat onderzoekers toch een bepaalde tunnelvisie hebben. Als je ergens jaren aan werkt, wil je natuurlijk ook wel dat het een kamer gebruikt wordt.

  De informatie die de arts geeft, is voor de meeste mensen niet heel nieuw denk ik. Dat we na de vaccinatie nog steeds mondkapjes moeten dragen en 1,5 meter afstand moeten houden volgens de WHO was voor mij wel nieuw. Het artikel wat je deelt gaat hier volgens mij niet op in.

  Ik hoop dat iedereen een vrije keuze heeft en luistert naar zijn gevoel.

 23. M.Sluijter
  Geplaatst op 18 december 2020 om 21:38 | Permalink

  ” ik laat me niet vaccineren want ik vertrouw op mijn immuunsysteem, en anders ga ik maar dood.”
  De empathie, het gevoel van delen van verantwoordelijkheid, de bereidheid om een afgrijselijk lot zoals een prik te ondergaan, om ook anderen te helpen.
  Het is ontroerend, en nauwelijks in woorden uit te drukken.
  In deze barre tijden hebben wij meer van Eekens nodig.

 24. Ria Carpay
  Geplaatst op 19 december 2020 om 23:55 | Permalink

  Big Pharma is going to make billions of $$$ again. WHO is also in Big Pharma. Who do we trust? I trust my own immune system.

 25. Cor
  Geplaatst op 20 december 2020 om 12:09 | Permalink

  We leven in een tijd waar we tegen een aantal natuurlijke grenzen aanlopen.
  We proberen met genetische manipulatie ,bio industrie, antibiotica en en andere vaccins de zaak te beheersen .
  Als je teveel muizen in een kooi zet krijg je ziektes , agressie en voedseltekorten.
  Ik ben geen doem – of complotdenker, echter het lijkt mij niet meer dan logisch dat we in de toekomst veel meer te maken gaan krijgen met resistente bacterieen , schimmels en nieuwe gemuteerde varianten van bestaande virussen
  Op deze manier wordt “het probleem” door de natuur zelf gereguleerd .
  We leven in een tijd dat de medische industrie een verdienmodel is geworden ; voor elke mening bewijs en volgelingen kunnen worden vergaard.
  Iedereen heeft zijn eigen waarheid!
  Mijn waarheid: ik houdt me aan de regels van dit “spel” , probeer daarnaast door informatie verzameling zin en onzin te scheiden en heb voor mezelf besloten mij straks toch te laten vaccineren , ondanks dat ik al covid positief ben bevonden
  Ik hoop dat ziekte en dood wat meer in onze samenleving gaan passen . Als we niet meer zo afstandelijk worden van de (onafwendbare) dood verdwijnt de angst en wordt het leven leuker

 26. carpe noctem
  Geplaatst op 22 december 2020 om 21:14 | Permalink

  COVID-negentien vaccinatie? Nee, dank u, ik ben niet dom.

 27. Cathy
  Geplaatst op 25 december 2020 om 18:34 | Permalink

  De griepvaccinatie en ook de Mexicaanse griep vaccinatie, helpt ook vaak niet. Een vriendin die een griepvaccinatie nam, was de hele winter ziek, terwijl ze daarvoor nooit ziek was. hoe kan dat? En hoe kunnen mensen met een zwak imuunsysteem deze vaccinatie aan? Ze hebben normaal al, al hun weerstand nodig om niet (erger) ziek te worden, als daar boven op door een vaccinatie een nog groter beroep wordt gedaan op hun imuunstysteem, kan het lichaam dat dan wel aan? Er wordt veel te makkelijk gedaan over de vaccinatie. Het lijkt erop dat de farmaceutische industrie hier kosten wat koste hier goud aan wil verdienen. Men doet alsof corona door vaccinatie verdwijnt, maar het virus blijft. Zelf je weerstand verhogen door vitamine D, C en zink en een goede multivitamine kan je weerstand verhogen. Medicijnen tegen het virus is een veel betere optie! Daar hoor je nu niets meer over, want ze moeten die vaccinaties kwijt!

 28. E.Kriek
  Geplaatst op 26 december 2020 om 21:47 | Permalink

  De reacties op dit heldere stuk roepen vragen op.

  Zoals:

  Waarom wordt GBV ( gezond boerenverstand) niet toegepast in het algemeen;
  Waarom worden meningen ineens belangrijker dan feiten;
  Waarom heeft Evidence Based Medicine minder invloed dan randfiguren zoals mijnheer Engel en Baudet ?
  Waarom heeft de wetenschap het laten gebeuren dat volgers op Instagram belangrijker zijn dan het werk van duizenden gemotiveerde en betrokken professionals?

  Werk aan de winkel voor diegenen die het vak serieus nemen.
  -Het professioneel-inhoudelijke vak bedoel ik – .

  De waarheid op basis van feiten: het verkoopt gewoon niet.

  En dat is een serieus probleem.

  Ik bedoel: op het moment dat het werk van tienduizenden professionals teniet wordt gedaan door figuren zoals Lange Frans.

  Dan gaat er toch iets fout?

 29. Eduard
  Geplaatst op 28 december 2020 om 19:45 | Permalink

  Met, volgens het RIVM, rond de 550 doden onder de 60 jaar, voor mij persoonlijk absoluut geen reden tot vaccinatie.

 30. E.Verschuren
  Geplaatst op 29 december 2020 om 21:55 | Permalink

  Argumenten om WEL te vaccineren :

  1 Doe het voor jezelf : voorkom langdurige ziekte, en zelfs overlijden. Ongeacht je leeftijd.
  2 Doe het voor elkaar. Groepsimmuniteit.
  3 Doe het voor die kwetsbare persoon in je omgeving waar je mee te maken hebt
  4 Voor de zorgverleners. Die staan namelijk sinds maart in de frontlinie om uw egocentrisch optreden op een professionele manier op te lossen. Met gevaar voor zichzelf en hun omgeving.

  U bent dus tegen vaccinatie « want de kans dat ik dood ga is niet zo groot » ?

  Dan is uw denkniveau te vergelijken met hersenloze ramptoeristen, die een dodelijk verkeersongeluk met hun smartphone filmen en vervolgens delen via social media.

 31. Henri Zikken
  Geplaatst op 30 december 2020 om 14:40 | Permalink

  Typische vaccinatiepropaganda. Verkeerde voorbeelde, halve waarheden, her en der een leugen, en het geheel gelardeerd met voldoende medische termen om het intelligent te doen klinken.

  Voorbeeld van rijden door Frankrijk bv. Het is niet zo dat er een risico is van 1:250 PER persoon, maar voor DE HELE GROEP.

  Dus als 10 mensen door frankrijk gaan is er niet een 1:250 kans PER persoon, maar PER de HELE groep.

  En dan moet je je afvragen of het verantwoord is met dat soort kansen om met 17mln Nederlanders TEGELIJK door Frankrijk te willen rijden. Het antwoord is NEE.

  Dit vaccin is gewoon een experiment. Het is mooi dat de techniek er is. Als er WEL een ECHT killervirus als bv. ebola wereldwijd zo uitbreekt, dan is het goed te weten dat we dit kunnen. En DAN is het risico gerechtvaardigt.

  Voor een virus wat griep in gevaarsetting amper tot niet overstijgt, is het dit NIET.

  Het is zeer spijtig dat iemand die dit soort teksten weet te schrijven, het in NL weet te schoppen tot professor. Dit geeft wel het failliet aan van ons onderwijs- en wetenschappssysteem.

 32. SkB
  Geplaatst op 3 januari 2021 om 18:01 | Permalink

  Ben allergisch voor griepprik en pneumococken injectie.. kan ik wel dit vaccin?

 33. theo
  Geplaatst op 4 januari 2021 om 14:26 | Permalink

  Henri Zikken
  GEPLAATST OP 30 DECEMBER 2020 OM 14:40
  Typische vaccinatiepropaganda.

  Goedemorgen Henri,

  Ik zou zeggen neem lekker een blauw pilletje en wat witte vitamine voor de neus ……….en nog een Gezond 2021
  Met groet Theo

 34. Carola Ten Dam
  Geplaatst op 4 januari 2021 om 15:05 | Permalink

  Jammer. U had hier een kans mensen te overtuigen, maar faalt. Kijk naar de oversterftecijfers. Onder de 65 jaar minder doden van voorgaande jaren? Voor hen is er geen enkele reden te vaccineren. Dit is geen ebola. Deathrate is 0,13%.

  En u wilt niet dat bijwerkingen van vaccins worden uitgelicht. De media heeft niet anders gedaan bij de uitzonderingen van Corona-doen. Er zelfs een teller opgezet. daarna op besmettingen die postieve gevallen zijn. Wat is uw mening daarover? Maar dan zwijgt u liever, want deugen en bang voor de baan en reputatie.

 35. Sivert Dieters
  Geplaatst op 4 januari 2021 om 16:53 | Permalink

  Idioot dat dit onderwerp überhaupt onderwerp is ; Nederland anno 2020 ten top na 10 jaar VVD Vrijheid Blijheid ;ik overleefde in 2015 levensbedreigende hartaandoening met dank aan eminent ziekenhuis UMCG te Groningen, zag in zelfde jaar partner -weer met dank aan UMCG- overleven van kanker en in 2016 zoon als kasplantje geboren worden en ook hij is er nog met dank aan UMCG.Alle drie behoren we tot risicogroep en houden ons strikt aan regels zij het dat ik regelmatig moet kotsen van lieden die zich de vrijheid toedichten niet te vaccineren …..plicht geldt wat mij betreft en hij / zij die niet meedoet , doet wat mij betreft niet meer mee in de maatschappij.

  Ik wens dit resultaat niet te verliezen dankzij egotrippende sukkels die mij besmetten ;plicht

 36. Rob de Ridder
  Geplaatst op 5 januari 2021 om 15:39 | Permalink

  Wat ik mis in dit verhaal is het percentage van geïnfecteerden die uiteindelijk Corona kregen. Tot 29 december zijn er 793.987 positief getest, 0,8% in de leeftijd van 50-70 is er aan overleden, ruim 18.000 hadden een ziekenhuisopname nodig om te overleven, dat is 2,2% van alle geïnfecteerden ergo 87.8% had geen opname nodig of werd er amper of slechts een beetje ziek van…
  Dan blijft de vraag wat moeten mensen doen, die een auto-immuunziekte hebben? Zij zijn hoog risico groep, maar gezien de bijwerkingen zijn er grote twijfels of zij het vaccin mogen hebben. Ik heb RA, derhalve heb ik her en der informatie gevraagd…. Mijn reuma-consulente zegt niet nemen, Reuma Nederland zegt onderzoeken we nog, het CBG kwam met een verhaal zonder de vraag te beantwoorden, het RIVM verwijst naar de behandelde arts, maar die arts kan het niet weten, want het wordt nog onderzocht. Pfizer vindt het nodig om antwoord te geven, het ministerie laat ook nog op zich wachten… tot zover de informatie voor patiënten die worstelen met dit dilemma.
  Dan is het nog onbekend wat nu meer immuniteit oplevert en welke het langste aanhoudt, die ontstaan door besmetting of die ontstaan door een vaccin? Wie kan deze vragen beantwoorden?

 37. Sluyter
  Geplaatst op 5 januari 2021 om 21:18 | Permalink

  @ Rob de Ridder:
  Het advies aan getransplanteerde patiënten:

  https://www.transplantatiestichting.nl/covid-19/het-coronavirus-en-adviezen-voor-transplantatiepatienten

  En verder:
  Hoeveel mensen zijn tot nu toe overleden aan het vaccin, versus aan Corona ?

  Er is geen reden om het niet te doen.

 38. Rob de Ridder
  Geplaatst op 5 januari 2021 om 23:11 | Permalink

  @Sluyter Geen reden om niet te vaccineren als patiënt met een auto-immuunziekte zoals RA en om dat te onderbouwen kom je met een link over transplantaties????? De bijwerkingenlijst van het Pfizervaccin en de andere vaccins geven duidelijk aan gewrichtspijn en spierpijn, auto-immuunziekte, denk je nu echt dat iemand met een RA in regressie, een immuunreactie wil hebben in de gewrichten? Het zou zomaar kunnen betekenen dat de RA weer actief wordt… Dat mijn immuunsysteem dus weer mijn gewrichten gaat aanvallen. Het zou prettig zijn als er over dat soort adviezen wordt nagedacht, vooral omdat mijn reuma-consulente zegt niet doen en Reuma Nederland duidelijk zegt, dat ze het nog niet weten, omdat dit nog onderzocht wordt.

 39. Arminius
  Geplaatst op 6 januari 2021 om 15:57 | Permalink

  Ik heb COVID gehad als zorgverlener zonder een belletje van de GGD zou ik gewoon doorgewerkt hebben(zeer milde klachten) maar ik bleek positief bij een test.
  Waarom zou ik het risico lopen met een vaccine als mijn immuunsysteem perfect werkt? Om anderen te beschermen krijg ik dan als antwoord maar ik blijf dan liever gewoon een paar dagen thuis net als bij een gewone griep!
  Ik slik wel C, B, D, zinc en nog wat anti oxidanten als ondersteuning voor mijn imuunsysteem.

 40. M.Sluyter
  Geplaatst op 6 januari 2021 om 22:08 | Permalink

  @de Ridder:

  1. Ter info: bij getransplanteerden wordt het immuunsysteem door middel van zware medicatie kunstmatig onderdrukt, om afstoting te voorkomen.
  De specialisten terzake maken zich ondertussen overduidelijk geen zorgen dat het vaccin het immuunsysteem zou verzwakken of ontregelen, met alle gevolgen vandien.
  Bijvoorbeeld: het afstoten van getransplanteerde organen.
  En dat laatste is onwenselijk, zoals je misschien zult begrijpen.

  2. Het bijwerkingen profiel van het volgende medicijn is best indrukwekkend:

  ‘ Zeer vaak (> 10 %): reacties op de injectieplaats (pijn, branderig gevoel).

  Zelden (0,1-1%): (maag-darm)bloedingen, buikpijn, diarree, misselijkheid en braken. Sedatie, depressie, verwardheid, hallucinaties, hoofdpijn, visusstoornissen, (draai)duizeligheid. Afwijkingen in het bloedbeeld zoals agranulocytose (na langdurig gebruik), trombocytopenie, (trombocytopenische) purpura, leukopenie, neutropenie en hemolytische anemie. Malaise, koorts. Tremor. Hypotensie, oedeem. Jeuk, huiduitslag, urticaria. Stijging van leverenzymwaarden, afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose, geelzucht.

  Zeer zelden ( 140 mg/kg lichaamsgewicht), hogere doses veroorzaken irreversibele levernecrose. Ook is leverbeschadiging gerapporteerd na chronisch gebruik van 3–4 g per dag.

  Verder zijn gemeld: acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP), erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN) en geneesmiddel geïnduceerde dermatose. De zoetstof maltitol kan diarree veroorzaken. ‘

  Een goed verstaander weet dat het om de bijsluiter van paracetamol gaat.

  Hou toch op met die bangmakerij.

 41. kiki
  Geplaatst op 9 januari 2021 om 16:33 | Permalink

  niets nieuws,
  wat is het verschil/behalve de prijs/ tussen de vaccins van de USA2X UK China Rusland.
  oftewel dit was een makkie.

  en hoelang werkt het?

  Boeing werd ook vertrouwd\draaikonten Rutte en de Jonge.

 42. Armand Girbes Armand Girbes
  Geplaatst op 17 januari 2021 om 18:33 | Permalink

  Dank voor alle reacties, Armand Girbes, de auteur.

  Ik heb mede naar aanleiding van alle reacties 5 mini-colleges op YouTube gezet die u hier kunt vinden: https://www.youtube.com/channel/UCT9y9LOolfClNET1tjwIySg

 43. Ronald van der Hoff
  Geplaatst op 27 januari 2021 om 22:03 | Permalink

  Ik ga zeker geen experimenteel vaccin nemen. Dit is om een aantal redenen. De krankzinnig korte tijd waarbinnen is getest (nauwelijks of niet op dieren trouwens) en ontwikkeld. De volstrekt onbekende gevolgen voor de langere termijn, zeg >10 tot 20 jaar (misschien verandert je DNA, dat is onherstelbaar). De enorme dwang van de Big Pharma en de propaganda door met name Bill Gates (is hij medicus?). En omdat het nauwelijks effect zal hebben net als met het influenzavaccin.

 44. W.Schellens
  Geplaatst op 28 januari 2021 om 23:08 | Permalink

  @ van der Hoff: ik zal proberen om u niet te overvragen.

  Dus: voor iedere hersencel die u bezit, vraag ik u om een woord in te vullen voor een Google search.

  Een cel, een woord. Niet moeilijk, toch?
  Zullen we proberen?

  Okee. hier gaan we:

  ‘ 1 Fact 2 check 3 Covid 4 vaccin’ .

  Niet te ingewikkeld hoop ik?

  Doe er uw voordeel mee.
  Nog een keer dus, om alle misverstanden te voorkomen:

  ‘ Fact check Covid vaccin’ .

  En voor de anderen, de niet-van der Hoffjes:

  https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/het-nieuwe-coronavirus-en-de-feiten-over-vaccinatie

2 Trackbacks

 1. Door Is er wel een keus? | Zorgenstelsel.nl op 1 januari 2021 om 01:07

  […] van onze Gezondheidsraad, dan zal ik alleen al om deze reden, wanneer de uitnodiging komt, me laten vaccineren. Van het nog niet onderzochte Janssen-vaccin liggen tijdens het nu lopende fase 3 onderzoek al […]