Lastig onderhandelen

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het is ongelukkig dat nog niet duidelijk is met welke ziekenhuizen de zorgverzekeraars precies contracten hebben voor 2016. Verzekerden hebben die informatie nodig om te kunnen bepalen welke verzekeringspolis ze voor het komende jaar willen afsluiten. Voor wie een budgetpolis wil, is het niet zo’n probleem. Peter Ruys van Zorgkiezer stelt dat de onderhandelingen over deze polissen nagenoeg afgerond en compleet zijn. Maar de stelling dat het ook niet zo veel uitmaakt voor wie een restitutiepolis wil, is kort door de bocht. Duidelijkheid over de contracten kan immers de doorslag geven in de afweging een restitutiepolis of een naturapolis te kiezen. Dekt de naturapolis voor de verzekerde de ziekenhuiszorg waarnaar zijn voorkeur uitgaat, dan is het onnodig om het extra geld voor een restitutiepolis uit te geven.

Onlogisch is het overigens niet dat de onderhandelingen nog niet afgerond zijn. De verschuiving van zorg van tweede naar eerste lijn brengt met zich mee dat de contracteerruimte in de tweede lijn onder druk staat. Het feit dat een hoofdlijnenakkoord is afgesloten tussen de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS betekent dat de ziekenhuizen dit weten en begrijpen. Het betekent echter nog niet dat de individuele ziekenhuizen bereid zijn om te accepteren dat dit gevolgen voor hun eigen situatie heeft. Het is voorstelbaar dat bestuurders in het onderhandelingsproces tegen de zorgverzekeraars zeggen: “Haal maar wat budget weg bij de andere ziekenhuizen hier in de buurt en geeft ons maar wat meer, dan kom je gemiddeld toch goed uit.” Als één ziekenhuis dit zegt is dit niet zo’n probleem. Maar als ze dat allemaal doen, kunnen die onderhandelingen lang duren en gaat die streefdatum van 19 november zomaar voorbij zonder dat knopen zijn doorgehakt.

 

15 Reacties Reageer zelf

 1. Alberts
  Geplaatst op 24 november 2015 om 13:14 | Permalink

  ” Dekt de naturapolis voor de verzekerde de ziekenhuiszorg waarnaar zijn voorkeur uitgaat, dan is het onnodig om het extra geld voor een restitutiepolis uit te geven.”

  Wat impliceert deze zin?

 2. ANH Jansen
  Geplaatst op 24 november 2015 om 13:33 | Permalink

  Ook met In Natura polis ben je niet zeker dat je naar de zorgaanbieder van keuze kan gaan. Alle verzekeraars moeten van Overheidswege werken met plafondcontracten; per ziekenhuis een maximum budget. Dit om het BKZ van overheidswege niet te overschrijden. MBI en MBH houdt de Minister immers stand by.

  De zaak is nog wat complexer geworden.

  Naast de gewone restitutie polis is er per 2016 ook nog de echte restitutie polis van de enige echte zuivere restitutie verzekeraar die het echte marktconforme tarief vergoed bij afname van zorg.

  Gekker kan je het niet krijgen.

  Er is volgens de enige zuivere restitutie verzekeraar sprake van een door de andere restitutie verzekeraars verzonnen marktconform tarief en het enige echte marktconforme tarief. Wat dat echte marktconforme tarief nu is komt de verzekerde niet te weten. De prijzen zijn immers nog altijd onbekend. Voor 2015 en helemaal voor 2016.

  Dus ja, wil de NZa even langs gaan bij die zelfverklaarde enige zuivere restitutie verzekeraar? De ONVZ!

  FvW geeft wel mooi aan dat wij in dit land in feite te maken hebben met aanbodsturing; de overheid bepaalt de budgetten en bepaalt zelfs per segment hoeveel geld de private verzekeraars mogen uitgeven aan die zorg. Totaal ziekenhuisaanbod moet met Y procent omlaag en het Eerste Lijnsbudget mag met Y – Z procent omhoog; er moet immers druk blijven om doelmatig zorg in te kopen. Y is groter dan Z en als het kan is Y gelijk aan Z. Dat mogen de zorg inkopende private verzekeraars zelf uit onderhandelen met de zorgaanbieders. Dat is het voordeel van vrije prijzen en tarieven.

  Zonder maximum budget per segment zijn de prijzen en volumina simpel te onderhandelen. Maar dat zou betekenen een open einde regeling en honorering naar kwaliteit en prestatie.

  We doen het graag moeilijk in dit land van 18 miljoen inwoners.

  Zo zijn we toch ergens nog groot in.

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 november 2015 om 16:17 | Permalink

  @Alberts: Die zin inpliceert dat het loont om na te denken over de poliskeuze.

 4. ANH Jansen
  Geplaatst op 24 november 2015 om 16:43 | Permalink

  Voor de juiste poliskeuze is inzage in de contracten tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder noodzakelijk!

  Weet FvW al waarom Buurtzorg in zee gaat met DSW?

  Wat is het verschil tussen de restitutie polis van DSW en die van ONVZ? En wat is het verschil tussen de zorgaanbiederscontracten?

  Waarom kiest Buurtzorg voor DSW en niet voor ONVZ?

  100% vergoeding voor alle in de Z-index genoteerde hulpmiddelen? Geen profielen, geen dagprijzen, geen historische prijzen, geen maximumprijzen, geen clusterprijzen; gewoon simpel; alles wordt vergoed, tegen de Taxe prijs lopende taxe (minus een afslag voor de zorgaanbieder die redelijk en billijk is en daarmee wordt de zorg voor de verplicht verzekerde geborgd)

  En daarom kiest Buurtzorg voor DSW.

  Denk dus vooral maar eens na of je 19.95 wilt uitgeven aan een boekje waar je niets aan hebt.

 5. anh jansen
  Geplaatst op 24 november 2015 om 22:06 | Permalink

  Op sociale media brengt Anke Bielderman van VGZ in dat ziekenhuizen degenen zijn die de onderhandelingen bemoeilijken. De verzekeraars doen hun best de verplicht verzekerden van zorg te willen voorzien. Verzekeraars moeten contracteren voor een bepaalde datum en dat geeft zorgaanbieders een uitgelezen kans daarvan te profiteren.

  Onzin natuurlijk. De Minister helpt de verzekeraars met twee handjes; het MBI en de MBH. Een overschrijding van het macrobudget kan worden gecorrigeerd met het MBI, een korting voor alle zorgaanbieders in dat segment en om extra druk te zetten op zorgaanbieders is er ook nog de MBH, de MacroBeheersingsHeffing, waarbij de korting alleen wordt geheven bij niet gecontracteerde zorgaanbieders.

  Dan kunnen verzekeraars zoals Menzis en CZ inderdaad stellen dat zij doen alsof zij met alle ziekenhuizen een contract hebben afgesloten. Via de Minister komt het ‘teveel’ betaalde altijd terug!

  Wie heeft hier nu de macht? Wie speelt hier nu de valse Calimero?

  Anke Bielderman is overigens afkomstig van de NZa en werkt nu bij VGZ. Nederland blijft een te klein land voor dit soort zeer complexe systeemmodellen.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 november 2015 om 22:20 | Permalink

  NRC vanavond: “Ziekenhuizen staan sterk tegen verzekeraars”.

 7. G K Mitrasing
  Geplaatst op 24 november 2015 om 23:26 | Permalink

  Ja Meneer van Wijck, helaas is Jeroen Wester in de zieligheidscampagne van zorgverzekeraars getrapt. Dat kan de besten gebeuren.
  Dat U de Olifant in de woonkamer weer mist mag niet verbazen.

 8. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 25 november 2015 om 09:44 | Permalink

  Van een zieligheidscampagne is geen sprake. Hoeveel inkoopmacht heeft een zorgverzekeraar tegenover een ziekenhuisorganisatie die in de directe omgeving geen concurrenten heeft?

 9. ANH Jansen
  Geplaatst op 25 november 2015 om 12:51 | Permalink

  Onzin argument; de doorreisbereidheid van de verplicht verzekerden is zeer groot. Dat is allemaal onderzocht en ook bekend.

  Nederland is een heel klein land. Binnen een straal van 150 km kunnen verzekerden uit 50 ziekenhuizen kiezen, tenzij je woont aan de randen van de pannenkoek.

  2016 was de uiterste termijn voor de terugval optie van Hans Hoogervorst. Per 2016 zouden de opgepotte ziekenfondspremies vervallen aan de verzekeraars. Een bonus van 10 miljard euro.

  Per 2016 heeft de Overheid de facto de greep op het budget verloren; het is een werkelijk private markt geworden. Dat hebben de ziekenhuizen begrepen, zo lijkt het. Ze willen worden beloond voor de prestaties en niet langer aan banden worden gelegd middels Akkoorden op Hoofdlijnen en dergelijke onzin meer: het is een private markt waar de verzekerde recht heeft op nakoming van zijn contract met de verzekeraar. Het contract tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder mag daar niet tussen komen!

  De verplicht verzekerde centraal! Dat wordt per 2016 werkelijkheid.

  Oplossing voor de Overheid; creatie van een Medicaid en Medicare en Tricare achtige ziekenfondsen. Die worden in de USA gebruikt om de budgetten te beheersen. Begin met de ambtenaren; 1 miljoen die verplicht in een Ambticare moeten. Kijken wat dat gaat opleveren.

  Maar dat VGZ nu de Eierschaal over de kop trekt mag wel duidelijk zijn; Calimero emotie willen oproepen. Big Fail.

  De Minister staat aan de zijkant klaar om met MBI en MBH in te grijpen. Maar gezien de oppositie zal dat uitlopen op een Rechtsgang. Tot aan Luxemburg. Fantastische ontwikkeling dus.

  Maar centrale punt blijft natuurlijk dat niemand de prijzen van de ziekenhuiszorgproducten kent. Zelfs de ziekenhuizen zelf niet.
  De aloude vergoeding op basis van aantal bedden blijft nog immer door etteren en dat is te zien aan de grootte van de nieuwbouw!

  Ondertussen wordt in New York het eerste bedden loze ziekenhuis gebouwd. In Amerika lezen ze de TINA niet.

 10. G K Mitrasing
  Geplaatst op 25 november 2015 om 12:53 | Permalink

  Is daar dan een klacht over ingediend bij de ACM? Waar was het MBI ook weer voor? En MBH? Om maar wat te noemen…

 11. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 25 november 2015 om 14:40 | Permalink

  @Jansen: Die reisbereidheid is er wel, maar alleen op de voorwaarde dat mensen weten welke kwaliteit ze daarvoor terugkrijgen. Met het bekendmaken van die kwaliteit zijn niet alle vakgroepen en ziekenhuizen even scheutig, dat zal de contractonderhandelingen ook niet ten goede komen.
  Vergeet trouwens ook niet dat een belangrijk deel van de patiënten kwetsbare ouderen betreft, voor wie een grotere reisafstand wel degelijk een probleem kan zijn.

 12. Alberts
  Geplaatst op 25 november 2015 om 15:00 | Permalink

  FvW,
  die zin impliceert voor mij wederom dat men eerst kijkt naar waar en hoe men de zorg wil en daar een polis bij zoekt. inkopen op kwaliteit is daarmee een farce. Maar dat heeft de journalistiek ons de afgelopen maanden natuurlijk ook laten zien.

 13. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 25 november 2015 om 20:38 | Permalink

  Bij kijken hoe en waar je de zorg wilt kan kwaliteit juist ook een doorslaggevend argument zijn.

 14. G K Mitrasing
  Geplaatst op 25 november 2015 om 20:41 | Permalink

  Kleine 6 weken geleden bleek dat 1 op de 5 ziekenhuizen in financiële problemen verkeerde… is dat ineens opgelost meneer van Wijck?

 15. anh jansen
  Geplaatst op 25 november 2015 om 21:09 | Permalink

  Er wordt met de kwetsbare oudere verplicht verzekerde in het geheel geen rekening gehouden. FvW is flink in de bonen.

  SEH is zodanig georganiseerd dat de reistijd maximaal 45 minuten mag zijn. Per auto. Over de doorgaande weg. De kwetsbare oudere moet maar zien hoe er te komen. Niet overal is de SEH bij een bus, tram, trein, boot of vliegtuig station.

  Hoogcomplexe zorg wordt geconcentreerd in Nederland. Reistijd doet niet terzake bij de onderhandelingen hoe en waar. Dat wordt geslist door beleidsmakers, beslissers en mannen/vrouwen in donkere pakken in achteraf kamers. De verplicht verzekerden wordt niets gevraagd. Hier gaat het om volume. En prijs. Kwaliteit is onbekend, maar men gaat ervan uit dat hoog volume in verhouding staat tot betere kwaliteit.

  De laagcomplexe zorg wordt gecontracteerd op basis van prijs.

  Bij Restitutie en In Natura is er daarbij sprake van budgetplafonds bij de zorgaanbieders. Op=Op en wie het eerst komt maakt de meeste kans nog het lopende jaar te worden geholpen. De verzekeraar moet van de NZa nog wel op zoek naar een zorgaanbieder met budget als het budget van de andere op is. De zorgaanbieder mag naar eigen keuze ook gratis zorg leveren. Jammer en onbegrijpelijk vindt de NZa (en de verzekeraar) het dan dat zorgaanbieders weigeren gratis zorg te leveren.

  Ook de kwetsbare oudere moet de aangewezen zorgaanbieder dan gaan bezoeken of wachten tot het volgend jaar. Nog even en er komen verplicht verzekerden die al bij het begin van het jaar gaan liggen voor de deur van het ziekenhuis van eerste keus om er zeker van te zijn dat zij ook daar worden geholpen.

  De kwetsbare oudere zal dan wel kiezen voor een stacaravan met vloerverwarming. Overigens is de leegstand van bedden in NL Ziekenhuizen opgelopen tot 46%. Een leeg bed moet toch snel te vinden zijn. Wellicht kunnen ziekenhuizen zich aanmelden bij AirBnB?

  De NZa ziet heel Nederland als de relevante markt voor ziekenhuiszorg. De reisbereidheid wordt gemaximeerd op de afstand noord Groningen tot Zuid Limburg. Een 380 km.

  De ACM ziet de ziekenhuiszorg op gelijke wijze als de NZa. Daarom worden fusies tussen ziekenhuisorganisaties op lokale en regionale geografische markten in de regel goedgekeurd. Er is concurrentie genoeg op de relevante markt Nederland.

  Kwetsbare ouderen worden overigens door de Minister in de watten gelegd: verzekeraars krijgen extra geld om deze medemensen als klant aan te nemen en aan te houden.

  Bij overstap krijgen kwetsbare ouderen dan ook een Tankpas cadeau met een tegoed voor 760 km zorgeloos reizen. Maar lees ook hier de voorwaarden: alleen 100% electrische auto’s.

  Hoe verplicht verzekerden bij hun zorgaanbieder naar keuze van de verzekeraar komen is de verantwoordelijkheid van de verzekerde zelf!

  2015 was het jaar van de transparantie. Dat hebben we geweten; prijzen, volumes en kwaliteit zijn allen onbekend gebleven.

  2016 wordt het jaar van het vertrouwen; op hoop van zegen.

  We worden allemaal Kniertjes.