Literatuur en geneeskunde

Het middagsymposium Literatuur en Geneeskunde van het VU Medisch Centrum op 5 oktober in Amsterdam heeft als thema ‘Het zieke kind’. John Jansen van Galen zit het symposium voor, waarbij onder anderen ethicus Arko Oderwald spreekt over nabijheid en distantie in de hulpverlening en Frans Thomése de hoofdlezing verzorgt.

Kristien Hemmerechts reikt op het symposium de VUmc poëzieprijs 2016 uit. Zie voor meer informatie literatuurengeneeskunde.nl; aanmelden kan via e-mail: info@literatuurengeneeskunde.nl.

Naar aanleiding van het symposium verschijnt begin oktober het boek Het zieke kind met bijdragen van onder anderen Arko Oderwald en Arts en Auto-blogger Ignace Schretlen. In het boek essays over het zieke kind, maar ook kindertekeningen en tien gedichten die zijn geselecteerd door de jury van de poëzieprijs, € 25,-. tijdstroom.nl.

Arts en Auto mag tien exemplaren weggeven. U maakt kans door een mail te sturen met uw lidmaatschapsnummer en adres naar verloting@artsenauto.nl o.v.v. ‘Zieke kind’. Zie artsenauto.nl/verloting voor de winnaars (na 01-10-2016).