Loondienst of ondernemerschap

Moet elk verpleeghuis in Nederland een eigen apotheker aanstellen om de medicatieveiligheid te waarborgen? De KNMP pleitte hier gisteren wel voor, in aanloop naar het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg in de Tweede Kamer vandaag.

Directeur Léon Tinke van de KNMP heeft natuurlijk een punt als hij stelt dat het voor de patiënt van belang is dat er een sterkere bewaking van de medicatieveiligheid komt. Hij krijgt bijval van ouderenorganisatie KBO-PCOB, die bij monde van directeur Manon Vandekaa stelt dat het belangrijk is dat er één gezicht komt, iemand die zich verantwoordelijk voelt en aan wie de medewerkers vragen kunnen stellen. “Continuïteit van farmaceutische persoonsgerichte zorgverlening is van levensbelang”, stelt ze. En daarin heeft ze natuurlijk helemaal gelijk. Ik hoop ook echt dat iedere verpleeghuisbestuurder zich dit ter harte neemt. Sterker nog: ik hoop dat iedere verpleeghuisbestuurder dit al lang heeft gedaan.

Een apotheker in dienst nemen is echt niet de enige oplossing

Maar nogmaals: betekent dit dat elk verpleeghuis een eigen apotheker in dienst moet hebben? In 2007 is bij het inwerkingtreden van de Geneesmiddelenwet de verplichting van een toezichthoudend apotheker vervallen. Sindsdien zien we dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij de verpleeghuizen die ze bezoekt te vaak moet constateren dat de medicatieveiligheid niet op orde is. Wat belet de bestuurder van de instelling die deze boodschap krijgt om de dichtstbijzijnde apotheek binnen te lopen en de apotheker in te huren om dit probleem op te lossen? Wat belet apothekers om ondernemerschap te tonen en het verpleeghuis een goed onderbouwd plan op dit gebied aan te bieden, voor de uitvoering waarvan ze op consultbasis in te huren zijn? Een apotheker in dienst nemen is echt niet de enige oplossing.

Delen