Los van de distributie

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Edith Schippers heeft haar kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. De hoofdlijnen zijn helder: inzichtelijke prijzen, betere ICT-systemen en een standaard medicatiebeoordeling voor patiënten die meerdere geneesmiddelen gebruiken. Kern is dat de rol van de apotheker als zorgverlener moet worden versterkt om de medicatieveiligheid en gezondheid van de patiënt te verbeteren.

Tegelijkertijd start het Julius Centrum een pilot waarbij tien apothekers in tien huisartspraktijken een actieve rol gaan spelen om medicatieveiligheid te verbeteren. Deze apothekers verlenen farmacotherapeutische zorg, maar verstrekken geen geneesmiddelen. Het werk van de apotheker-farmacotherapeut in deze pilot moet afgestemd zijn op de individuele patiënt.

In beide gevallen ligt het zwaartepunt dus bij de zorg voor de patiënt en die wordt duidelijk even los gezien van de distributie. Interessant om over na te denken in het licht van de toekomst van de openbare farmacie in ons land. Hebben we over tien jaar apothekers in loondienst van huisartsenpraktijken en gerobotiseerde uitdeelposten voor geneesmiddelen?

5 Reacties Reageer zelf

 1. E. Meijer
  Geplaatst op 10 april 2014 om 09:20 | Permalink

  Als je dan toch wilt kijken naar alternatieven: apothekers zijn gewend aan een bedrijfsmatige aanpak. Waarom dan niet de apotheker in de leidinggevende rol, waarbij de huisarts wordt ingezet voor de zorg en het stellen van de diagnose. Daarbij kan om de eerste vraag op te vangen gebruik worden gemaakt van een diagnose programmaatje op de pc of ipad, om tot een eerste schifting bij de aanvragen te komen.
  Dit leidt tot een sterk verminderde werkdruk bij de huisarts, die vervolgens meer tijd heeft voor de rest van zijn patienten.
  De apotheker organiseert vervolgens de rest van de praktijk inclusief het regelen van de distributie.
  De huidige distributie is fijnmazig en goedkoop. Dit blijkt ook uit het feit dat alle initiatieven om het anders te doen eindigen in een faillisement. Onder de huidige prijsdruk zal er vanzelf een schaalvergroting ontstaan, waardoor eea nog efficienter zal worden.
  De huisarts in dienst bij de apotheker, of andersom of gezamelijk?
  Wie zal het zeggen. Op voorhand aannemen dat de apotheker in loondienst zou moeten bij de huisarts ligt niet voor de hand en is het voortborduren op historisch denken. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat steeds meer huisartsen in deeltijd en in loondienst willen werken.

 2. anh jansen
  Geplaatst op 10 april 2014 om 12:37 | Permalink

  Clingendaal Health Forum 2014. Te zien op Youtube. Geeft uitleg en toelichting over de stand van zaken na 8 jaar systeemmodel Zorgstelsel 2006.

  Bijdrage van A Klink is zeer intelligent en helder. Met duidelijke conclusie waar het naar toe gaat met dit systeemmodel. Verkapt advies en hij was dan ook niet aanwezig bij het forum. VGZ heeft de aanbesteding voor bijstandgerechtigden in Rotterdam gewonnen en A Klink vertelt wat er dan is gebeurd.

  Zelf beluisteren, notuleren en concluderen.

  Welke prikkel gaat eruit van een apotheker in loondienst van een arts? Scheiding van zorg en distributie?

  W vd Meeren gaf een advies: we moeten intelligent doormodderen met het systeemmodel.

  Is een apotheker in loondienst van een huisarts en scheiding van zorg en distributie nu een voorbeeld van intelligent voortmodderen of zijn we dan weer op de oude voet verder bezig?

  Maak maar een blog over Clingendaal Health Forum 2014.

  Verbijsterend gebrek aan logica en overzicht bij sprekers en vragenstellers en heel knap hoe lastige vragen werden omzeild.

  Intelligent voortmodderen of verkapt advies van A Klink opvolgen?

  In ieder geval moeten we volgens allen wel stoppen met zo ontzettend dom te doen. Dus apotheker in loondienst van huisarts en scheiding van distributie en zorg doen we dus normaal gesproken niet. Maar ja, dit is wel Nederland. Gidsland.

  Pieter Hasekamp op het Forum: we moeten wat ze doen in Zweden en Denemarken naar Nederland halen.

  En daar scheiden ze zorg en distributie niet en heeft de apotheker een zeer grote rol in de therapie. Maar ja, single payer model, vestigingsbeleid, geen marktwerking, maar wel benchmarking en 100% transparantie. Dat is intelligent beleid voeren.

  Kwaliteitsagenda was nog niet akkoord over de visie. Er is nog hoop dat wij nog kunnen boffen met de BOF: intelligent beleid voeren.

  Maar ja, de BOF wil geen overheidsbemoeienis, geen opgelegde blauwdruk en respect voor verzekeraars met hun eigen agenda’s en belangen, lokaal, regionaal en landelijk belooft weinig goeds: dat wordt dom voortmodderen.

 3. Wim van der Pol
  Geplaatst op 10 april 2014 om 18:34 | Permalink

  Het lijkt er op dat de praktische discussie over het zorgverlenerschap van de apotheker in de ketenzorg nu pas echt goed losbrandt. Het theoretische gezwam van de laatste jaren laten we achter ons. Geen woorden maar daden. Maar 1 ding: geef genoeg geld uit aan marketing, want het terrein ligt gevoelig, en een faut-pas en de poppen zijn weer aan het dansen. Ook leuk.

 4. ANH Jansen
  Geplaatst op 10 april 2014 om 20:40 | Permalink

  Pieter Hasekamp zegt toch heel duidelijk dat verzekeraars af willen van het bekostigen van zorgaanbieders en alleen willen betalen voor de uitkomsten van geleverde zorg. Net zoals je een auto koopt die je wil hebben. Je betaalt toch ook niet de garagehouder en zijn pand?

  Zegt Pieter Hasekamp.

  Scheiding van distributie en zorg in de extramurale farmacie is nergens in de wereld vertoont. Ook niet in Zweden en Denemarken, waar Pieter Hasekamp zo trots op is en als voorbeeld landen beschouwt: we moeten doen zoals ze in die landen doen.

  Wat moet je nu tegen dit soort logica beginnen?

  Helaas heeft de KNMP onder druk van ASKA leden (incl Mosadex) ingestemd met de scheiding.

  Heeft de KNMP al door dat de Z-index dan kan worden afgeschaft? Die wordt dan nog gebruikt door 4 leveranciers; Mosadex, Alphega, Mediq en BenU, met Plurifarm als outsider. 4 verzekeraars en 4 distributeurs van materiaalkosten. Dat maakt het BOF veel eenvoudiger. Boffen zij even.

  De Deense apotheken zijn gemiddeld 18.000 patiënten groot met een spreiding van 4.000 tot 50.000. Apothekers doen daar voornamelijk farmacotherpie, begeleiding van patiënten, reviews e.d. Maar wel met directe greep op wat de mensen krijgen.

  100% transparantie, vestigingsbeleid, richtlijnen, standaarden en gewoon je werk doen. KISS principe.

  Andere spreker op het Health Forum: ja, als je 1 verzekeraar in een land hebt, heb je al die problemen die Nederland nu heeft niet.

  P Hasekamp, W vd M en Achmea gast: ja zeker, dan heb je inderdaad die problemen allemaal niet, maar dat gaan we dus niet doen.

  W vd Meeren, CZ topman: we zullen intelligent moeten voortmodderen. Stoppen met dom voortmodderen.

  In zo’n land leven wij en dan krijg je de Bof.

 5. E. Meijer
  Geplaatst op 11 april 2014 om 20:53 | Permalink

  Laten we nu eens eerlijk zijn. De wens om de distributie weg te halen bij de apotheek, waar hij overigens in de hele wereld is ondergebracht, heeft niet te maken met modernere of efficientere zorg, maar alles met wat de Amsterdammers zo mooi, kinnesinne noemen. Apothekers hebben in het verleden veel geld verdiend, overigens niet aan de distributie maar aan de inkoop, en als ultieme ” wraak” om het zo maar eens te noemen moet dit gedeelte, waarbij de inkoop netto inmiddels weinig tot niets meer oplevert, uit de apotheek verdwijnen. Nee zelfs de apotheek als instituut moet verdwijnen.
  Dat elke andere vorm van distributie duurder, klant onvriendelijk en kwalitatief inferieur is, doet in de discussie die gebaseerd is op onderbuikgevoelens niet ter zake. De mensen die zo mordicus tegen het huidige systeem zijn zouden eens een weekje mee moeten lopen.
  Tenminste als ze geinteresseerd zijn in echte mensen.
  Bezorgen door bol.com of een afhaalrobot? In principe allemaal mogelijk. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een fundamentele en ingewortelde haat voor alles wat met menselijke waarden in de zorg te maken heeft.