Los van de distributie

Edith Schippers heeft haar kwaliteitsagenda voor de farmaceutische zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. De hoofdlijnen zijn helder: inzichtelijke prijzen, betere ICT-systemen en een standaard medicatiebeoordeling voor patiënten die meerdere geneesmiddelen gebruiken. Kern is dat de rol van de apotheker als zorgverlener moet worden versterkt om de medicatieveiligheid en gezondheid van de patiënt te verbeteren.

Tegelijkertijd start het Julius Centrum een pilot waarbij tien apothekers in tien huisartspraktijken een actieve rol gaan spelen om medicatieveiligheid te verbeteren. Deze apothekers verlenen farmacotherapeutische zorg, maar verstrekken geen geneesmiddelen. Het werk van de apotheker-farmacotherapeut in deze pilot moet afgestemd zijn op de individuele patiënt.

In beide gevallen ligt het zwaartepunt dus bij de zorg voor de patiënt en die wordt duidelijk even los gezien van de distributie. Interessant om over na te denken in het licht van de toekomst van de openbare farmacie in ons land. Hebben we over tien jaar apothekers in loondienst van huisartsenpraktijken en gerobotiseerde uitdeelposten voor geneesmiddelen?

Delen