Luchtballon

Het is sneu dat de SP haar plan voor een alternatief zorgstelsel presenteert onder de noemer ‘Marktwerking eruit, samenwerking erin’. Als de partij het interview met minister Edith Schippers in HP De Tijd had gelezen, had ze geweten dat er helemaal geen marktwerking is in de zorg. Wat er wel is, is een systeem dat uitdaagt tot competitie tussen zorgaanbieders, maar dat ook wordt gekenmerkt door solidariteit. Bovendien: competitie en samenwerking sluiten elkaar geenszins uit. Concurrerende zorgaanbieders werken ook met elkaar samen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders doen dit eveneens, in uiteenlopende kwaliteitsprogramma’s. Het was Wim van der Meeren van CZ die hiervoor de term marktsamenwerking bedacht.

In het plan dat de SP presenteert, staan een paar dingen die verbazing wekken. Dit bijvoorbeeld: “Wat medisch noodzakelijk is en maatschappelijk wenselijk hoort thuis in het basispakket. Dat breiden we dus uit.” Opmerkelijk, want wat medisch noodzakelijk is, zit daar nu net al in. En wat we ‘maatschappelijk wenselijk’ vinden, opent de weg naar een debat met uitkomsten die sterk kunnen wisselen afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Of het voorstel de zorgverzekeraars om te vormen tot één landelijke zorgvoorziening. “Zo breken we de macht van de zorgverzekeraars.” Maar daar komt dan dus wel één almachtige partij voor terug. Nog even afgezien van de vraag hoeveel geld het kost om de zorgverzekeraars te nationaliseren.

Bij RTL Nieuws zei Renske Leijten van de SP dat het plan een enorme omslag is, maar dat ‘we’ er klaar voor zijn. Wie ‘we’ zijn bleef in het midden. Rob Adolfsen bracht de planen op Twitter terug tot hun realistische proporties: “Echt mooie plannen. Nadruk ligt dan op ‘plannen’. Ik zie ze namelijk geen werkelijkheid worden.”

Delen