Luisje in de pels

Voor de tweede keer op rij laat Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW een bommetje vallen precies aan de vooravond van de jaarlijkse relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland, traditioneel op de vierde dinsdag van september. Met de timing van Oomen is niets mis. Vorig jaar stond verslaggever Eva Wiesing van de NOS voor de ingang van de locatie waar deze bijeenkomst werd gehouden. Oomen had toen net bekendgemaakt dat wat hem betreft de premie voor de basisverzekering best omlaag kon. En dit jaar brengt hij het nieuwtje dat DSW de premie tussentijds verlaagt. De verzekerden betalen de laatste drie maanden van dit jaar vier euro per maand minder.

Spannend? Afgaand op de cijfers van deze zorgverzekeraar valt het mee. Voor mensen die weinig geld hebben is iedere besparing welkom, zelfs een kleine als deze. Maar als we kijken naar de omvang van DSW, lijkt de conclusie toch dat die premie voor de meeste verzekerden niet doorslaggevend is in de keuze voor de verzekeraar. Het maatschappelijk jaarverslag van DSW laat weliswaar zien dat het aantal verzekerden jaarlijks een beetje toeneemt, met een lichte daling in 2012 als enige uitzondering. Maar het totaal aantal verzekerden blijft uiterst bescheiden. Blijkbaar laten verzekerden in hun afweging dus ook andere overwegingen meespelen.

Delen