Mag bestuur bij klacht dossier inzien?

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende  problemen

Als het bestuur van een zorgorganisatie een klacht ontvangt, dan kan het begrijpelijk zijn dat die klacht niet wordt doorgeleid naar de interne klachtencommissie, maar het bestuur een eigen onderzoek instelt. Bijvoorbeeld als de klacht mogelijk tot een melding bij IGJ zou moeten leiden. Mogen de onderzoekers, in het kader van het door het bestuur geïnitieerde onderzoek, zonder toestemming van de patiënt in het medisch dossier van die patiënt kijken? 

Antwoord

Shirin Slabbers is juridisch adviseur gezondheidsrecht
bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

In december 2021 heeft het tuchtcollege te Zwolle hierover geoordeeld. In deze tuchtzaak had de patiënt in mei 2010 een chirurgische behandeling ondergaan en was in augustus van hetzelfde jaar een seksuele relatie ontstaan tussen haar en de chirurg die haar had behandeld. Hierover heeft de patiënt in april 2011 een klachtbrief geschreven aan de Raad van Bestuur. Vervolgens is, via de directeur Medische Zaken en Veiligheid van het ziekenhuis, aan de leidinggevende van de chirurg gevraagd om een onderzoek in te stellen. Deze leidinggevende heeft het medisch dossier van de patiënt ingezien om na te gaan of en zo ja hoe en wanneer de chirurg bij de behandeling van deze patiënt was betrokken. Hij heeft van tevoren aan de ziekenhuisjurist gevraagd of dit was toegestaan en deze vraag werd bevestigend beantwoord. 

Het tuchtcollege denkt daar anders over; omdat de raadpleging van het dossier niet plaats vond om uitvoering te geven aan de behandelingsovereenkomst, was toestemming van de patiënt nodig. Omdat de leidinggevende die toestemming niet had gevraagd, had hij het dossier niet mogen inzien, aldus het college. Voor dit tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen wordt een waarschuwing opgelegd, maar daarbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met het feit dat de beklaagde alsnog inzicht heeft getoond en zijn excuses aan de patiënt heeft aangeboden én met het aanzienlijke tijdsverloop (bijna 10 jaar) sinds het gewraakte handelen (met andere woorden: anders was een zwaardere maatregel opgelegd). 

‘Bij sommige klachten is het goed als een bestuur onderzoek instelt’

De directeur Medische Zaken en Veiligheid die om dezelfde reden door de patiënt was aangeklaagd, heeft dezelfde maatregel opgelegd gekregen. De chirurg zelf is voor een jaar geschorst als sanctie op de seksuele relatie. 

De conclusie is dat het bij sommige klachten van patiënten goed is als een bestuur een eigen onderzoek instelt, maar dat de uitvoerders van dat onderzoek wel de privacyregels in acht moeten nemen. Alleen met toestemming van de patiënt mag het medisch dossier worden bestudeerd.

Delen