Martin Favié voorzitter Bogin

Op 1 maart 2013 wordt  Martin Favié voorzitter van Bogin (Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland). Favié volgt Frank Bongers op die de functie heeft vervuld sinds 2002. Favié, van huis uit apotheker, was van 1999 tot 2004 voorzitter van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie) en bekleedt momenteel verschillende functies binnen en buiten de gezondheidszorg.

 

Frank Bongers: “In de periode dat ik voorzitter was, is er veel veranderd op het gebied van generieke geneesmiddelen in Nederland. De druk om te bezuinigen binnen de gezondheidszorg heeft de generieke geneesmiddelenindustrie niet ongemoeid gelaten. In het begin van mijn bestuursperiode is er door middel van convenanten met alle betrokken partijen een duidelijke prijsdaling gerealiseerd. Maar aanhoudende druk om te komen tot verdere prijsverlagingen heeft geresulteerd in een situatie dat de prijzen tot een onverantwoord laag niveau zijn gedaald, terwijl door nieuwe eisen en veranderende regelgeving de kosten voor de generieke industrie (aanbieders) verder zijn toegenomen.”

Martin Favié: “Er moet nu een periode aanbreken waar de continuïteit en kwaliteit van de generieke geneesmiddelenvoorziening worden gewaarborgd. De enorme prijsverlaging van generieke geneesmiddelen zet de continuïteit van de levering van deze middelen onder druk. Hiervoor moeten structurele oplossingen worden gevonden.”

Toenemend belang van generiek
Bogin behartigt de belangen van de generieke geneesmiddelenindustrie in Nederland, maar ook internationaal als lid van EGA. De Bogin heeft zeven leden die samen ruim 80 procent van alle generieke geneesmiddelen in Nederland leveren. In Nederland maakt Bogin zich sterk voor de positie van generieke geneesmiddelen en biosimilars. Generieke geneesmiddelen zijn hoogwaardige geneesmiddelen waarvan het patent is afgelopen en die tegen een aanzienlijk lagere prijs dan het oorspronkelijke geneesmiddel (spécialités) worden aangeboden. In Nederland is het aandeel van generiek in de geneesmiddelenvoorziening bijna 65 procent. Prijzen van generieke geneesmiddelen zijn gemiddeld ruim 80% lager dan de oorspronkelijke geneesmiddelen. Ook door de introductie van biosimilars komen er alternatieven voor de duurdere bestaande biologische geneesmiddelen.

[bron: www.bogin.nl]

Delen