Mayday, mayday…

Op grote hoogte, tijdens een vlucht naar Canada voor het World Congress on Pain, begin ik na te denken over de inhoud van mijn eerste column voor Arts en Auto. Ik ben er al snel uit dat deze over de tarieven voor fysiotherapie (en andere zorgberoepen) moet gaan. Deze tarieven zijn namelijk al jaren structureel te laag. Een gemiddelde zitting fysiotherapie kost op dit moment circa 30 euro, terwijl de normatieve kostprijs hiervan momenteel ruim 44 euro is.

De praktijkkosten stijgen. Maar ook de kosten voor levensonderhoud nemen substantieel toe. Steeds meer fysiotherapeuten komen dan ook in de problemen omdat zij van de zorgverzekeraars geen kostendekkende vergoeding ontvangen. Daarnaast is de uitstroom erg hoog, waardoor het voor praktijkhouders bijna onmogelijk is om personeel te vinden, met een toenemende werkdruk als gevolg.

De kwaliteit van fysiotherapie in Nederland is van hoog niveau en fysiotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren aan passende zorg. Het kan niet zo zijn dat fysiotherapeuten en andere zorgverleners worden uitgeknepen. Er zijn echter zorgverzekeraars die de tarieven voor 2023 ten opzichte van 2022 nauwelijks hebben verhoogd. Terwijl zij aan de andere kant wél de tarieven voor hun verzekeringen verhogen. Gelukkig zijn er verzekeraars die wel een inflatiecorrectie toepassen, maar we moeten niet vergeten dat het tarief ook met die verhoging verre van kostendekkend is.

Het is nu tijd voor actie, het is nog niet te laat

Steeds meer collega’s nemen zelf hun verantwoordelijkheid door ervoor te kiezen om selectief geen contracten meer aan te gaan met bepaalde zorgverzekeraars. Het is de hoogste tijd dat zorgverzekeraars, maar ook andere stakeholders, zoals de politiek, hun verantwoordelijkheid nemen. Zonder tariefreparatie zullen de kwaliteit en de beschikbaarheid van fysiotherapie uiteindelijk in een vrije val komen, met alle gevolgen van dien. Het is nu tijd voor actie, het is nog niet te laat!

Delen