Medisch Contact Communicatieprijs

Emma kinderziekenhuis AMC heeft de Medisch Contact Communicatieprijs 2016 gewonnen met het project ‘Ouders bij de visite’. Bij zowel de jury als het via internet stemmende publiek was dit initiatief het meest populair.

In het Emma Kinderziekenhuis worden ouders gevraagd actief deel te nemen aan de dagelijkse visite met kinderarts, zaalarts en verpleegkundige. Zo zijn zij volledig en op dezelfde manier geïnformeerd als de zorgprofessionals. Ze kunnen ook beter meedenken over het beleid.

De jury waardeert dat door dit initiatief ouders een centrale plaats krijgen in de zorg op het moment dat het het meest nodig is. Bovendien is deze werkwijze volgens de jury makkelijk in te voeren in andere ziekenhuizen.

De tweede prijs viel ten deel aan ‘De Dagplanner’ van het Amalia kindercentrum Isala. Op de dagplanner schrijft het zieke kind zijn of haar doelen en voor hem of haar belangrijke zaken, om een overzichtelijk beeld van de opname te geven; het kind krijgt hiermee een gevoel van regie. De derde prijs was voor ‘Psynet’, een digitaal platform waarin alle zorgverleners en betrokkenen van een psychiatrische patiënt met elkaar in verband staan onder regie van de patiënt.

Delen