Medisch Outlet Centrum Den Bosch

Vandaag wordt in ’s-Hertogenbosch de eerste steen gelegd voor het Medisch Outlet-Center (MOC), een nieuw en uniek fenomeen in Nederland dat zich in eerste instantie zal beperken tot poliklinische zorg. Aan dit bijzondere initiatief dat ongetwijfeld navolging zal krijgen is jarenlang overleg vooraf gegaan. Hieraan is geen ruchtbaarheid gegeven om negatieve reacties te voorkomen. Inmiddels zijn alle betrokken partijen tot overeenstemming gekomen.

Iep van den Eijck, de grondlegger van hetgeen nu al als een gat in de markt wordt beschouwd, windt er geen doekjes om: “Het MOC levert optimale medische zorg tegen afbraakprijzen en soms zelfs kosteloos.” Volgens de toekomstige directeur, die jarenlang als huisarts heeft gewerkt, kent dit initiatief alleen maar winnaars: onder leiding van klinisch specialisten met een WW-uitkering krijgen werkeloze basisartsen – inmiddels meer dan 400 – de kans om werkervaring op te doen. Het MOC levert drempelloze zorg aan illegale asielzoekers, onverzekerde patiënten en andere groeperingen voor wie het – ongeacht om wat voor reden – lastig is om een appèl te doen op de bestaande medische voorzieningen.

Van den Eijck beseft ook wel dat het MOC met argusogen zal worden gevolgd. Een grote zorg betreft de kwaliteit van de dienstverlening. “Uiteraard wordt van elke patiënt een EPD aangelegd en ongeacht de ervaring zal louter toetsbare EBM (Evidence-based medicine) worden geleverd met zonodig extra aandacht voor ACP (Advance care planning), waarbij scherp wordt gelet op de CQ-index (Consumer Quality Index).” En Van den Eijck voegt er glimlachend aan toe: “Van spreekkamer tot de directiekamer is alles volledig transparant. Wat ons betreft mag de IGZ – die zit hier trouwens vlakbij – dagelijks op de koffie komen.”

De grootste zorg betreft echter niet de kwaliteit maar de financiering van het MOC. Bij de bouw zal zo veel mogelijk worden gewerkt met sloopmateriaal; dat is ruimschoots voorhanden, want door de economische crisis staan zelfs vrijwel nieuwe kantoorcomplexen leeg en een aantal hiervan wordt nu afgebroken. Ook de inrichting geschiedt – voor zover mogelijk – met gebruikt meubilair e.d. Aan alle ziekenhuizen wordt gevraagd om afgedankte maar nog goed functionerende medische apparatuur kosteloos af te staan.

Zowel het (para)medisch als overige personeel bestaat grotendeels uit mensen met een uitkering, die door de zorgverzekeraars conform nieuwe richtlijnen wordt aangevuld met o.a. een royale (reis)kostenvergoeding. Verder wordt er gewerkt met stagiaires en vrijwilligers. Het MOC zal een Low Profile Education Center (LPEC) worden met ideale faciliteiten voor research door externe partners.

Concept biedt zorgverzekeraars nieuwe inzichten met betrekking tot efficiency en kostenbeheersing

De ‘Key to Success’ is volgens Van den Eyck een schriftelijke verklaring van iedere patiënt, waarin goedkeuring wordt verleend om alles audiovisueel op te nemen voor ‘kwaliteitsdoeleinden, training en research’. “Dat gebeurt vrijwel ongemerkt. Elk consult kan aldus aan de hand van het beeldmateriaal uitgebreid worden geëvalueerd – een uniek leerconcept – en bij klachten kan ook de IGZ over de opnamen beschikken. Zowel bestaande als nieuwe richtlijnen kunnen worden getest op hun werkzaamheid in de praktijk; uiteraard dient hiervoor wel betaald te worden. Zorgverzekeraars krijgen eindelijk de kans om aan de hand van de vastgelegde beelden te zoeken naar verbetering van de efficiency en een verdere kostenbeheersing. Er wordt nog gezocht naar participatiemogelijkheden van de farmaceutische industrie die niet in strijd zijn met de privacywetgeving.”

Het MOC komt op loopafstand van het station in ’s-Hertogenbosch te liggen tussen het Paleiskwartier en de Brabanthallen. Er zal worden gestreefd naar een goede samenwerking met het plaatselijk Jeroen Bosch Ziekenhuis en het vlakbij gelegen Gezondheidscentrum Den Bosch West. De opening is gepland over exact een jaar na de eerste steenlegging. “Wanneer het om veiligheid in de zorgsector gaat wordt altijd met enige afgunst gekeken naar de luchtvaart waar alles zo voortreffelijk is geregeld,” aldus Van den Eyck: “die veiligheid geldt uiteraard ook voor low budget vliegmaatschappijen.” “Dit low budget initiatief is een nieuwe loot maar staat nu al als een boom,” verzekert de stralende directeur.

Delen