Medische apps niet zonder gevaar

Het toenemend gebruik van medische apps door zorgprofessionals kan de patiëntenzorg verbeteren, maar heeft ook potentiële gevaren. Regels en protocollen ontbreken nog.

 

 

Medische applicaties op smartphones en tablets worden steeds populairder onder zorgprofessionals. Veel medische apps zijn ontwikkeld met als doel de kwaliteit, efficiëntie en communicatie binnen de patiëntenzorg te verbeteren. Zorgprofessionals gebruiken deze apps voor alledaagse handelingen, bijvoorbeeld om referentiewaarden op te zoeken, een differentiaaldiagnose op te stellen of medische berekeningen uit te voeren.

De tekst in Arts en Auto is een ingekorte versie van het artikel Medische apps in de klinische praktijk – zonder gevaren? van Jelle Visser, Jonathan Bouman, Arthur Buijink en Erik Vollebregt, drie artsen in opleiding en een jurist. Het volledige artikel is te lezen op www.artsenauto.nl. Download hier de pdf van het volledige artikel.

Naast de informerende apps verschijnen er steeds vaker medische apps die niet alleen informerend zijn, maar ook bewerkingen op informatie doen, zoals de interpretatie van een bloedgasanalyse. Omdat deze apps als medisch hulpmiddel kunnen worden aangemerkt, moeten ze aan bepaalde wetseisen voldoen. Het gebruik van medische apps in de patiëntenzorg kan gevaren met zich meebrengen waar de professional aansprakelijk voor kan zijn.

Lees hier het artikel in Arts en Auto (pdf).

 Reactie van dhr Jos Kraus, oud senior inspecteur Medische Technologie bij IGZ:

Dit artikel was een duidelijke waarschuwing niet blind te varen op apps, maar om nu te stellen dat Nederland geen wet- of regelgeving heeft om vervolgens te schrijven dat een medische app als medisch hulpmiddel aangemerkt kan worden, klinkt als een contradictie en is het ook.

Natuurlijk is er geen specifieke wetgeving voor apps, maar die is er ook niet voor medische leerboeken. Een app die tot doel heeft toegepast te worden bij het diagnosticeren en behandelen van mensen, valt onder de Wet op de medische hulpmiddelen en dient een CE te dragen. Heeft het geen CE-merkteken en u gebruikt het toch, dan bent u als gebruiker in overtreding (artikel 4 lid 4 van het Besluit).

Valt een app niet onder de Wet op de medische hulpmiddelen, dan valt die nog altijd onder de Warenwet, net zoals medische leerboeken en daar heb ik nog nooit een waarschuwing over gelezen dat die niet zonder gevaar zijn of in een wettelijk niemandsland verkeren.

Ten slotte is er ook nog de Wet BIG die eisen stelt aan verantwoorde beroeps-uitoefening. Als u een app gebruikt waar fouten in staan en u heeft die app niet geverifieerd naar de ‘state of the art’, dan heeft u een moeilijke positie bij de verdediging van uw handelen.

Er is dus duidelijke wetgeving. Nu nog een forum waar apps beoordeeld worden op bruikbaarheid in de Nederlandse praktijk; een uitdaging voor Arts en Auto.

 

Delen