Wat wilt u weten?

De vraag ‘wat wilt u weten?’ kan fundamenteel anders uitpakken dan de vraag ‘wat wilt u vertellen?’ Dat hoeft geen betoog.

Toch is het in onze medische communicatie de vraag welke van de twee gehanteerd wordt. Het zou ook nog kunnen zijn dat bij een verwijzing of in een verslag bij beide aspecten wordt stilgestaan. Mijn indruk is echter anders.

Verwijzing en rapportages beperken zich in de regel tot een feitelijke weerslag van ‘wat wilt u vertellen?’. Er is niets mis met wat u te melden heeft. Het is echter heel goed mogelijk dat de andere kant op heel andere informatie zit te wachten. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de zachtere informatie, die voor een behandelaar prettig kan zijn om te helpen bij de beeldvorming ‘wie heb ik voor mij en welk beleid kan ik nu het beste volgen’.

Het is nu steeds aan de professionaliteit van iedere schakel in de keten om hiervan een eigen beeld te vormen. Daar zit een zeer prettig aspect aan: eventuele gekleurde informatie wordt niet meegenomen in de communicatie, waardoor elke behandelaar met een schone lei begint. Dat is een prachtig zuiver uitgangspunt.

Die schone lei is ook een lege lei. In dat opzicht is het soms een onhandig uitgangspunt. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van relevante persoonlijkheidsproblematiek of bij een belaste thuissituatie. Zaken die vaak wel bekend zijn of vermoed worden, maar hun weg niet vinden naar de formele communicatie. In steeds meer gezondheidscentra wordt dit soort thema’s ondervangen in een overlegstructuur. Dat is een krachtige verbetering, waar een deel van de casuïstiek goed thuis blijkt te zijn.

Niet alle onderwerpen verdragen een weergave in een verwijzing of rapportage. Ook dat staat buiten kijf. Een mondelinge toelichting, live of per telefoon, kost echter extra tijd en heeft om die reden een grotere kans om te sneuvelen in het geweld van de dagelijkse realiteit.

De volgende keer dat u iets schrijft over een patiënt met bijvoorbeeld de nodige co-morbiditeit of met SOLK klachten, sta dan gerust eens extra lang stil bij de vraag wat degene zou willen weten waaraan uw schrijfsel is gericht. Zo help je elkaar verder en daarmee de patiënt.

Delen